Strategia dla Bieszczad oznacza reaktywację kolei?

Strategia dla Bieszczad oznacza reaktywację kolei?

16 kwietnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad (PSRB) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Wśród kluczowych zadań jest m.in. budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej Bieszczad wraz z restytucją połączeń kolejowych w ruchu regionalnym i krajowym, w tym połączenia z Przemyślem przez terytorium Ukrainy, a także połączenia ze Słowacją.

Fot. PLKristof, Wikimedia

Opracowanie Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad (PSRB) wynikało ze wspólnej inicjatywy samorządu regionalnego województwa podkarpackiego oraz Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza (ZBGP).

Istotnym elementem podejmowanych projektów powinny być inwestycje służące przywróceniu kolejowego ruchu pasażerskiego na obszarze ZBGP, w tym ruchu transgranicznego, wraz z modernizacją infrastruktury tego środka transportu. W rezultacie ich realizacji ma poprawić się dostępność komunikacyjna Bieszczad, co powinno być wykorzystane w przygotowywaniu nowych produktów turystycznych oraz poprawi dostęp do miejsc pracy zlokalizowanych poza miejscem życia mieszkańców.

Zakres podejmowanych projektów powinien obejmować również inwestycje odnoszące się do rewitalizacji sieci kolei wąskotorowej, która powinna być jedną z podstawowych atrakcji turystycznych Bieszczad, ale może mieć również znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej tego obszaru w układzie wewnętrznym.

Rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych jak i wewnątrzregionalnych dotyczy gmin przez które przebiegają lub są planowane linie kolejowe. Na terenie Bieszczad istnieją dwie czynne linie kolejowe - nr 107 Zagórz - Łupków, przechodząca przez powiat sanocki oraz nr 108 Stróże - Krościenko (granica państwa) przechodząca przez powiaty jasielski, krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki. Po zawieszeniu przewozów pasażerskich na trasach Zagórz - Łupków i dalej do Słowacji, Zagórz-Chyrów oraz Ustrzyki Dolne-Przemyśl (przez terytorium Ukrainy) ruch na nich ogranicza się do okazjonalnych przewozów towarowych. O ile linia nr 108 była poddawana częściowej rewitalizacji na odcinku Jasło-Zagórz i może być przy relatywnie niskich nakładach przywrócona do wykorzystania dla ruchu pasażerskiego to linia nr 107 wymaga kompleksowego remontu na całej długości.

Przywrócenie przewozów pasażerskich (regularne połączenia oraz sezonowe, międzynarodowe połączenia turystyczne) na wskazanych liniach kolejowych powinna być podstawową inwestycją przyczyniająca się do poprawy dostępności komunikacyjnej Bieszczad przy wykorzystaniu transportu kolejowego. Należy również pamiętać o możliwości i potrzebie wykorzystania innych linii kolejowych, w tym linii Bieszczadzkiej Kolei Leśnej, których znaczenie może nie ograniczać się jedynie do poprawy trakcyjności turystycznej, ale również mieć wpływ na poprawę dostępności tego obszaru. Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu kolejowym ma objąć też możliwość modernizacji infrastruktury kolejowej poprawiającej dostępność ze stolicy województwa.

Wstępny plan finansowy dla Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad na lata 2014-2020 oparty na szacunkowych kosztach działań w sektorze kolejowym i drogowym łącznie wynosi ogółem 200 mln złotych, z czego udział PSBR w całkowitej wartości to 20 mln zł.

Nim plan zostanie wdrożony trzeba go wpisać jeszcze do strategicznych projektów krajowych takich, jak chociażby Program Operacyjny Polska Wschodnia, aby zapewnić mu niezbędne finansowanie.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł PKP Cargo partnerem liderów przemysłu drzewnego PKP Cargo partnerem liderów przemysłu drzewnego
Następny artykuł Poznański test siedzeń tramwajowych Poznański test siedzeń tramwajowych