Intensywne prace na torowiskach aglomeracji śląskiej

Intensywne prace na torowiskach aglomeracji śląskiej

08 maja 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W najbliższy poniedziałek, 11 maja rozpocznie się modernizacja torowiska na ul. Wolności w Chorzowie. Tego samego dnia na ul. Katowickiej w Bytomiu remont wejdzie w drugą fazę. Natomiast jutro, po blisko trzech miesiącach remontu torów w Katowicach Szopienicach wracają tramwaje.

Fot. Tramwaje Śląskie

Dobiegają końca prace torowe na modernizowanym fragmencie sieci tramwajowej w katowickiej dzielnicy Szopienice. Wykonawca przebudował układ torowy w ul. Obrońców Westerplatte, Plac Powstańców Śląskich i Wiosny Ludów.

Ponadto, siłami Zakładu Torów i Sieci Tramwajów Śląskich zmodernizowane zostało torowisko linii nr 14 od przystanku Szopienice Dwór w kierunku pętli. Wszystkie te roboty są już na tyle zaawansowane, że możliwe jest wznowienie ruchu tramwajów na trasie Katowice - Mysłowice, choć nadal realizowane będą prace wykończeniowe oraz roboty drogowe z zakresu realizowanego na zlecenie miasta Katowice.

Z kolei prace w Chorzowie i Bytomiu będą ostatnimi zadaniami z pierwszego etapu modernizacji infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Od przyszłego tygodnia rozpoczną się prace, które obejmą gruntowną przebudowę torowiska w ul. Wolności w Chorzowie od granicy z miastem Świętochłowice do skrzyżowania z ul. Chrobrego.

Zgodnie z planem w kolejny etap wchodzą prace modernizacyjne na torowisku w ul. Katowickiej w Bytomiu. Wybudowany jest już rozjazd torowy między ul. Katowicką a Jagiellońską i wykonawca może przystąpić do prac na fragmencie do pl. Sikorskiego. Przewidziana jest przebudowa lewoskrętu z pl. Sikorskiego w ul. Katowicką w kierunku Urzędu Miasta, która uniemożliwi zawracanie tramwajów na trójkącie przy pl. Sikorskiego.

– Aby zapewnić komunikację na trasie między Bytomiem a Chorzowem i Katowicami, wykorzystamy dwukierunkowe tramwaje, które dojadą do pl. Sikorskiego i bez zawracania ruszą w stronę przeciwną – mówi Andrzej Zowada.  W związku z tym od poniedziałku zmieni się organizacja ruchu tramwajów między Katowicami, Chorzowem i Bytomiem.

PODZIEL SIĘ