Wrocławianie chcą priorytetu dla tramwajów

Wrocławianie chcą priorytetu dla tramwajów

14 maja 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Ponad połowa mieszkańców Wrocławia opowiada się za ograniczeniem ruchu samochodowego w rejonie centrum, a 66 proc. respondentów chce wprowadzenia priorytetu dla tramwajów – tak wynika z badań zleconych przez miasto.

Ponad połowa reprezentatywnych mieszkańców Wrocławia biorących udział w ankiecie jest zdania, że należy ograniczyć ruch samochodów, szczególnie w centrum miasta (55,6 proc.). Przeciwnicy takiego pomysłu stanowią 36,4 proc. wszystkich badanych, 8 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii. Najwięcej zwolenników ograniczania ruchu samochodowego na terenie miasta znajduje się w dzielnicy Stare Miasto.

Dwóch na trzech badanych wrocławian opowiada się za wprowadzeniem pierwszeństwa w ruchu transportu zbiorowego, kosztem ruchu samochodowego. Osoby, które opowiadają się przeciw takiemu rozwiązaniu stanowią 29 proc. wszystkich ankietowanych. Niezdecydowanych było 4,9 proc. osób. Za wprowadzeniem pomysłu w życie są głownie osoby starsze i w średnim wieku. Ponad połowa młodych do lat 24 sprzeciwia się temu zamiarowi.

Urzędnicy pytali również o to, czy mieszkańcy zauważyli zmiany polegające na zwiększeniu pierwszeństwa dla tramwajów. Ponad połowa respondentów odpowiedziała twierdząco. Takich zmian nie odnotowała co trzeci badany, natomiast 8,5 proc. nie potrafiła wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Poza tym blisko połowa respondentów jest pozytywnie nastawiona wobec wszelkich zmian, jakie zaszły w celu zwiększenia pierwszeństwa transportu zbiorowego nad ruchem samochodowym we Wrocławiu. Jedynie 13,6 proc. jest niezadowolonych. Sporą grupę stanowią osoby, które wahają się pomiędzy oceną pozytywną a negatywną (30,1 proc. mieszkańców), a 6,7 proc. nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Badania zostały wykonane w marcu 2015 roku na próbie stanowiącej liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu mieszkańców Wrocławia (dane wg GUS). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badań w materiale wideo.