Polsko - niemiecka kooperacja w branży kolejowej

Polsko - niemiecka kooperacja w branży kolejowej

24 czerwca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Doświadczenia z dotychczasowej oraz możliwości i warunki prowadzenia dalszej współpracy między polskimi i niemieckimi podmiotami są tematem środowej konferencji zorganizowanej w Warszawie we współpracy z niemieckim Ministerstwem Gospodarki.

Fot. Adam Maciejewski

W spotkaniu bierze udział niemal stu przedstawicieli polskich i niemieckich instytucji oraz przedsiębiorstw związanych z branżą kolejową.

Otwarcia konferencji dokonał Rolf Nikel, ambasador Niemiec w Warszawie, który podkreślił istotną rolę współpracy firm polskich i niemieckich w gospodarkach obydwu państw.

Pierwszą prezentację dotyczącą polskiego rynku kolejowego przedstawił uczestnikom Krzysztof Dyl, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, prezentując podstawowe informacje na temat polskiego rynku kolejowego oraz roli UTK dla działalności podmiotów krajowych i zagranicznych działających na polskim rynku.

Podczas prezentacji dotyczącej niemieckiego rynku kolejowego, Jan Bach jako przedstawiciel jednej z działających w Polsce firm leasingowych, zwrócił uwagę na malejącą w ostatnim okresie skalę wzrostu transportu drogowego w porównaniu do kolejowego w Niemczech. Wzrost przewozów kolejowych wyniósł 4,3 proc do 117,4 mld tonokilometrów w 2014 r. zaś drogowego tylko 3,5 proc. do 469 mld tonokilometrów. Przekazał tez informacje o sześciu znaczących trendach w kolejnictwie.

W dalszej częsci prezentację przedstawił także prof. Janusz Dyduch ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, zwracając uwagę na coraz większe możliwości współpracy naukowej i szkoleniowej dla podmiotów polskich i niemieckich.

W kolejnych wystąpieniach prelegenci z uczestniczących w spotkaniu firm niemieckich koncentrowali się na prezentowaniu rozwiązań technicznych dotyczących systemów sterowania ruchem, budowy oraz utrzymywania torów i infrastruktury oraz produkcji i utrzymania pojazdów..

Na dyskusje i wnioski przeznaczono tylko czas przerw kawowych oraz ostatnie 10 minut spotkania.