Przewozy Regionalne - trudne rozmowy o zawieszeniu strajku

Przewozy Regionalne - trudne rozmowy o zawieszeniu strajku

26 czerwca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Zaplanowany na poniedziałek strajk pracowników Przewozów Regionalnych nie odbędzie się. Decyzję taką przekazały w piątek w południe związki zawodowe tworzące Ogólnopolski Komitet Strajkowy w PR. 

Fot. Kuba Gułajewski

Jak dowiedzieliśmy się w piątek przed południem jeszcze nieoficjalnie od wiceprzewodniczącego jednego z największych kolejowych związków zawodowych, decyzję o zawieszeniu strajku podjęto w związku z czwartkową akceptacją przez marszałków trzynastu województw planu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych.

-Zdecydowaliśmy, że zawieszamy strajk w oczekiwaniu na sfinalizowanie działań restrukturyzacyjnych, w tym obiecane dokapitalizowanie Przewozów Regionalnych przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Mamy nadzieję, że wszystkie urzędowe wymogi zostana spełnione na czas i  Komisja Europejska nie będzie mieć zastrzeżeń do realizacji planu pomocy- powiedział jeden z przywódców związkowych.

Dodał, że w zakończonym w czwartek referendum pracownicy Przewozów Regionalnych opowiedzieli się za podjęciem strajku. Według wstępnych obliczeń, we wszystkich zakładach PR w całej Polsce za strajkiem opowiedziało się średnio 55 proc. załóg.

Tuż po godzinie 15.00 Joanna Bator, rzecznik Przewozów Regionalnych poinformowała, że rozmowy wciąż trwają a poranne optymistyczne zapowiedzi zawieszenia strajku okazały się przedwczesne. Przez kilka godzin uczestnicy rozmów negocjowali czy strajk ma być odwołany czy jedynie zawieszony.

Przed godziną 16.00 strona związkowa przesłała oficjalny komunikat o odwołaniu strajku z powodu podpisania, w obecności Sławomira Żałobki, ministra ds. kolejnictwa, porozumienia za stroną społeczną przez Tomasza Pasikowskiego, prezesa Przewozów Regionalnych i Marka Szczepańskiego, wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu.

Ujęto w nim deklarację niezwłocznego zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych po zakończeniu procedury akceptacji projektu restrukturyzacji przez Komisję Europejską. Zagwarantowano także obowiązywanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz „innych Porozumień wynikających z prawa pracy w nowej strukturze właścicielskiej – tj. inwestora strategicznego, którym jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

PODZIEL SIĘ