Nowy rozdział w historii Grupy ZUE

Nowy rozdział w historii Grupy ZUE

29 czerwca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

O zmianach wizerunku, nowym logotypie, unowocześnionej witrynie internetowej i obecności na targach TRAKO 2015 opowiada Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE S.A.

Fot. Grupa ZUE

Dlaczego zdecydowali się Państwo na zmianę wizerunku i jakie cele chcecie dzięki tej zmianie osiągnąć?

Od 2010 r. rozwijamy się bardzo dynamicznie. Wraz z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych powstało znane Państwu, okrągłe logo Grupy ZUE. Zarówno spółka dominująca, jak i spółki zależne pozostały jednak przy indywidualnych logotypach. W konsekwencji funkcjonowało jednocześnie aż sześć logotypów.

W grudniu 2013 r. dwie największe spółki wchodzące w skład Grupy ZUE połączyły się, w wyniku czego likwidacji uległo logo Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA. Równolegle w Grupie zachodziły kolejne zmiany. Założyliśmy spółkę w Niemczech, połączyliśmy nasze biura projektowe – BPK Poznań i BIUP, nabyliśmy pakiet większościowy udziałów Railway gft Polska, zakładamy spółkę w Afryce. Mamy też dalsze plany rozwoju. Wszystko to powoduje, że nastał czas ujednolicenia wizerunku spółek Grupy. Stworzenie jednego, wspólnego logotypu jest reakcją na to, co działo się w ZUE. Chcielibyśmy, aby nowa identyfikacja wizualna wspierała naszą wewnętrzną tożsamość. Jednocześnie zależy nam na silnym komunikacie do branży: potencjał naszych spółek, widoczny w segmentach projektowym, wykonawczym, handlowym i produkcyjnym, powinien być kojarzony z opartym na synergii potencjałem grupy kapitałowej.

Czy nazwa ZUE zostanie utrzymana?

Nazwa ZUE pozostaje. Działamy pod nią od początku istnienia, tj. od 1991 roku. Rozwijając się, chcemy pamiętać o historii i naszych osiągnięciach, m.in. dlatego zarówno spółka dominująca, jak i spółki zależne pozostały przy swoich niezmienionych nazwach, ale funkcjonują pod nowym, wspólnym logotypem.

Kiedy rozpoczął się proces rebrandingu i jak długo on potrwa?

Decyzja o zmianie wizerunku została podjęta już jakiś czas temu, gdy jasnym stało się, że dla ZUE rozpoczyna się nowy rozdział. Z uwagi na zmiany, jakie miały miejsce w Grupie ZUE, najwłaściwszy moment implementacji jest właśnie teraz. Współczesny rynek wymaga dostarczania wysokiej jakości usług, to dotyczy także wizerunku. Synergia w ramach istniejących w grupie struktur powinna znaleźć odzwierciedlenie w silnej marce będącej gwarantem jakości. Jednocześnie z opracowywaniem nowego logotypu tworzyliśmy nową szatę graficzną naszej strony internetowej, która obecnie lepiej odpowiada wymogom współczesnego użytkownika sieci. Sam proces przygotowania rebrandingu, opracowanie koncepcji logotypu, rozpoznanie obszarów szczególnie istotnych i wrażliwych na zmiany wizualne, jak np. ubiór pracowników kontraktowych i oznakowanie maszyn budowlanych, wymaga dużych nakładów czasu i pracy. Większa jej część już za nami. Ku mojej satysfakcji, proces ten udało nam się przygotować tak, by w momencie przedstawienia nowego logotypu zarówno pracownicy, jak i nasi partnerzy nie mieli poczucia dezorientacji.

W jaki sposób spółka będzie komunikowała o zmianach?

Poza zmianą oznakowania budynków naszej siedziby i prowadzonych budów, jednym z etapów wdrożenia nowej identyfikacji wizualnej było opracowanie nowej odsłony serwisu internetowego Grupy ZUE. Nowa strona została przygotowana z myślą o komforcie jej użytkowników – układ graficzny, intuicyjna nawigacja i przejrzystość sprawiają, że serwis jest łatwy w obsłudze. Architektura informacji została zaprojektowana z uwzględnieniem funkcjonalności niezbędnych dla grup kapitałowych, np. wygodny serwis relacji inwestorskich, bezpośrednie odnośniki do stron spółek zależnych. Chcieliśmy także lepiej pokazać naszym klientom zakres produktów i usług. Z tego też m.in. względu ponownie podjęliśmy decyzję o udziale Grupy w targach branżowych. Tegoroczna edycja to doskonała okazja by zaprezentować zmiany zachodzące w Grupie. Stoisko, katalogi i materiały promocyjne oraz przygotowany specjalnie na tę okazję film korporacyjny to narzędzia, za pomocą których nasi partnerzy i kontrahenci będą o nich informowani. Wierzę, że obecność przedstawicieli spółek Grupy ZUE na spotkaniu cieszącym się dużym zainteresowaniem branży pozwoli nowemu wizerunkowi znaleźć dobre przyjęcie wśród naszego otoczenia rynkowego.