Udane testy łączności tor - pociąg w technologii LTE

Udane testy łączności tor - pociąg w technologii LTE

14 lipca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Huawei i Alstom ogłosiły pozytywne zakończenie pierwszego na świecie pilotażowego wdrożenia systemu sygnalizacji Communications-Based Train Control (CBTC) tor - pociąg, opartego o komunikację bezprzewodową w technologii 4G LTE.

Fot. Huawei

Testy miały na celu sprawdzenie jednoczesnego przesyłu różnych typów usług: CBTC, informacji pasażerskiej i telewizji przemysłowej. Pomyślny wynik testów zapowiada duży postęp w komercjalizacji LTE w usługach CBTC.

Alstom jest pierwszym producentem pociągów, który wykorzystał LTE do obsługi systemu sygnalizacji „Urbalis Fluence CBTC”, co rozszerzyło zakres zastosowania technologii LTE o łączność tor-pociąg w metrze.

Testy rozwiązania poprzedziło podpisanie porozumienia pomiędzy Huawei i Alstom w kwietniu 2014 r. Testy zostały przeprowadzone na liniach metra we Francji w okolicach gminy Valenciennes. Huawei był odpowiedzialny za dostarczenie systemu realizującego usługi transmisji szerokopasmowej, głosowe (dyspozytorskie) dla łączności typu krytycznego oraz dokonał optymalizacji sieci. Alstom integrował dostarczone rozwiązanie Huawei z taborem metra oraz infrastrukturą torową. Przeprowadzone wspólnie testy obejmowały m.in. testy w laboratorium, badanie statyczne w pociągach, dynamiczne testy na liniach metra oraz sprawdzenie jednoczesnego przesyłu różnych typów serwisów.

Huawei, jako pierwszy opracował dyspozytorski system szerokopasmowy eLTE, umożliwiający jednoczesną obsługę aplikacji multimedialnych, głosową łączność dyspozytorską oraz szerokopasmową transmisję danych.

Dzięki rozwiązaniu eLTE, operatorzy metra mogą zapewnić bezpieczeństwo ruchu pociągów wykorzystując system sygnalizacji CBTC, umożliwiający jednocześnie połączenia głosowe z dyspozytorem w sytuacjach krytycznych oraz usługi szerokopasmowej transmisji danych, takich jak przesył strumieni wideo z kamer monitoringu przemysłowego oraz system informacji pasażerskiej (Passenger Information System).

Dzięki tej technologii operatorzy metra są w stanie znacząco zmniejszyć koszty eksploatacji i konserwacji, a także szybko uzyskać informacje o pasażerach, co znacznie poprawia obsługę pociągów.

Do tej pory Huawei podpisał 111 umów na sieć eLTE i wybudował 53 komercyjne sieci eLTE w ponad 30 krajach. System Huawei eLTE z powodzeniem został już wdrożony na kilku liniach kolejowych na świecie.

Rozwiązanie Huawei eLTE integrujące usługi PIS i CCTV zostało wprowadzone w Zhengzhou na linii metra 1 jako system dwukierunkowej, niezawodnej bezprzewodowej transmisji w czasie rzeczywistym pomiędzy torem a pociągiem dla usług głosowych, transmisji danych i strumieni wideo. W rezultacie poprawiła się efektywność komunikacji i obsługi tej linii. Od 2013 r., tzn., od kiedy system zaczął działać na pierwszej linii metra w Zhengzhou, nie zarejestrowano żadnej poważnej awarii urządzeń LTE.

Shuo Huang Railway (SHR) zmodernizował linię kolejową o długości ok. 600 km, gdzie został wdrożony system Huawei eLTE, w celu realizacji takich rozwiązań jak synchroniczne sterowanie zestawami wielu lokomotyw, bezprzewodowej transmisji danych pociąg - tor, łączność dyspozytorską oraz monitoring pokładowy. W rezultacie, Huang Shuo Railway znacznie poprawił efektywność transportu i zwiększył możliwości przewozowe z 200 do 350 mln ton rocznie.