Tramwaje i kolej w planach Wrocławia na 2016 r.

Tramwaje i kolej w planach Wrocławia na 2016 r.

14 lipca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

„Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia” - to uchwalany co roku przez radę miejską dokument określający przedsięwzięcia, które będą realizowane w kolejnych 12 miesiącach. Na 2016 r. zaplanowano m.in. nowe trasy tramwajowe i budowę infrastruktury towarzyszącej na odcinku kolejowym Wrocław Sołtysowice - Jelcz.

Fot. Bartosz Dziubecki

W dokumencie na przyszły rok wśród strategicznych przedsięwzięć komunikacyjnych znalazła się realizacja projektu modernizacji linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w ramach ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt obejmuje budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla pasażerów, związanej z linią kolejową nr 292 na odcinku Wrocław Sołtysowice - Jelcz Miłoszyce, na której planuje się wznowienie pasażerskich przewozów kolejowych. Inwestycja będzie zintegrowana z modernizacją linii kolejowej, którą przeprowadzą PKP PLK oraz zadaniami towarzyszącymi na terenie Gmin Czernica i Jelcz Laskowice. Przedsięwzięcie we Wrocławiu obejmuje budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej na czterech istniejących stacjach i przystankach kolejowych, tj. Wrocław Sołtysowice, Kowale, Swojczyce, Wojnów oraz na trzech nowych przystankach: Wrocław Popiele, Wrocław Strachocin oraz Wrocław Łany. Dodatkowo planuje się budowę strategicznego parkingu Park&Ride na granicach Wrocławia oraz budowę parkingów rowerowych Bike&Ride.

Miasto będzie też kontynuowało budowę „Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu”. Zadanie obejmuje budowę nowego korytarza tramwajowego stanowiącego alternatywę dla ciągu ul. Legnickiej, tj. trasę tramwajową w ul. Popowickiej, Starogroblowej i Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i stacją prostownikową, przebudowę wiaduktu kolejowego nad ul. Długą oraz budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego kolejowo-tramwajowego przy stacji Wrocław Popowice, w formie zespołów przystanków tramwajowych i autobusowych zlokalizowanych w obszarze pod przebudowanym wiaduktem kolejowym. Ponadto, w ramach projektu planuje się przebudowę odcinka ul. Hubskiej (od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej) polegającą na wbudowaniu torowiska tramwajowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Całkowicie nowym projektem jest za to budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia. Będą mogły z niego korzystać zarówno nowe linie tramwajowe, jak i obecne linie autobusowe obsługujące Nowy Dwór i okoliczne osiedla. W ramach inwestycji planowana jest także budowa pętli tramwajowej przy ul. Rogowskiej, budowa wiaduktu przeznaczonego wyłącznie dla komunikacji zbiorowej, przebudowa pl. Orląt Lwowskich.

Miasto będzie też realizować program poprawy stanu technicznego torowisk oraz rozbudowę systemu węzłów przesiadkowych i parkingów typu Park&Ride, umożliwiających komfortowe przesiadki z transportu indywidualnego na transport zbiorowy: kolejowy i tramwajowy. Węzły przesiadkowe wytypowane do budowy bądź rozbudowy w ramach projektu zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie stacji i przystanków kolejowych oraz pętli i przystanków tramwajowych na terenie Wrocławia.

Przedsięwzięcie zakłada budowę bądź rozbudowę parkingów Park&Ride, Bike&Ride, budowę dróg dojazdowych do parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla funkcjonowania parkingów. W efekcie planuje się utworzenie ośmiu nowych parkingów Park&Ride, zaś trzy istniejące parkingi zostaną powiększone. Łącznie powstanie ok. 900 miejsc parkingowych.