Schenker ukarany przez KE za udział w kartelu kolejowym

Schenker ukarany przez KE za udział w kartelu kolejowym

15 lipca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Komisja Europejska nałożyła grzywnę w wysokości 49 mln 154 tys. euro na przedsiębiorstwo Schenker, część Deutsche Bahn oraz firmę Express Interfracht, część austriackiego operatora kolejowego ÖBB za naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych na rynku usług towarowych. Nielegalny kartel działał w segmencie tzw. pociągów odcinkowych bezpośrednich.

Fot. Deutsche Bahn

W sumie trzy przedsiębiorstwa ustalały ceny i dzieliły się klientami swoich usług „Balkantrain” i „Soptrain” w Europie przez prawie osiem lat. Jednak uczestniczące w kartelu szwajcarskie przedsiębiorstwo Kühne+Nagel, jedno z największych w europejskim sektorze transportu i logistyki nie zostało obciążone grzywną, ponieważ uzyskało zwolnienie na podstawie obwieszczenia Komisji z 2006 r. w sprawie łagodzenia kar za ujawnienie istnienia kartelu.

Grzywny przedsiębiorstw Express Interfracht oraz Schenker zostały obniżone na podstawie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar w zamian za współpracę podczas postępowania. Jako że wszystkie trzy przedsiębiorstwa zawarły ugodę z Komisją, nałożone grzywny zmniejszono o kolejne 10 proc.

– Jestem bardzo rozczarowana faktem, że projekt mający na celu podniesienie wydajności transportu i promowanie przyjaznych środowisku przewozów towarowych skończył jako kartel. Unia Europejska potrzebuje rynków kolejowych przewozów towarowych, aby sprawnie funkcjonować w oparciu o skuteczną konkurencję i nie ulegać partykularnym interesom ze szkodą dla klientów – stwierdziła komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

„Pociągi odcinkowe bezpośrednie” tworzą system transportu kolejowego towarów bez konieczności rozdzielania wagonów między stacjami ani ich przechowywania w jakikolwiek sposób. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze klientom z wielu branż, zwłaszcza przewożącym duże ilości towarów. Zasadniczo takie pociągi są ekonomicznie bardziej wydajne niż tradycyjny kolejowy transport towarowy, zwłaszcza w przypadku przewozu jednej kategorii towaru.

Pociągami odcinkowymi bezpośrednimi należącymi do kartelu, „Balkantrain” i „Soptrain”, zarządzały wspólnie Kühne+Nagel, Express Interfracht oraz Schenker. „Balkantrain” zapewnia połączenia między Europą Zachodnią i Środkową a Europą Południowo-Wschodnią. „Soptrain” łączy Europę Środkową z Rumunią.

Aby ograniczyć konkurencję pomiędzy tymi dwiema usługami, przedsiębiorstwa uzgodniły kilka praktyk ograniczających konkurencję:

  • doszły do porozumienia co do podziału między siebie istniejących i nowych klientów, a także utworzyły system podziału klientów, który obejmował „system powiadamiania o nowych klientach”,
  • wymieniały poufne informacje dotyczące konkretnych wymagań klientów,
  • dzieliły się wolumenem transportu zamówionym przez klientów na rynku niższego szczebla,
  • bezpośrednio koordynowały ceny, zapewniając sobie wzajemnie oferty podkładowe w odniesieniu do klientów chronionych w ramach ich systemu podziału klientów oraz koordynowały ceny sprzedaży oferowane klientom na rynku niższego szczebla.

W naruszeniu brały udział wszystkie przedsiębiorstwa od lipca 2004 r. do czerwca 2012 r.