TK Telekom już w rękach Netii

TK Telekom już w rękach Netii

21 lipca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP S.A. i Netia sfinalizowały transakcję sprzedaży spółki TK Telekom. Oba podmioty podpisały dziś umowę sprzedaży udziałów, a cena wyniosła ponad 221 mln zł. Netia nabyła 100 proc. udziałów kolejowego operatora.

Fot. Rafał Wilgusiak

Sprzedaż udziałów TK Telekom firmie Netia została poprzedzona uzyskaniem zgody Walnego Zgromadzenia PKP S.A. oraz zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozytywnie transakcję zaopiniowała również Rada Nadzorcza PKP S.A. Proces sprzedaży od początku przebiegał w sposób sprawny i w pełni transparentny – zgodny z przepisami prawa i zasadami rynkowymi.

– Wybraliśmy wiarygodnego nabywcę dla TK Telekom. Netia to firma o bardzo silnej pozycji rynkowej. Transakcję poprzedziły odpowiednie analizy i aktywności mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Nowy właściciel TK Telekom jest w stanie zabezpieczyć dalszy rozwój spółki i przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności na rynku – mówi Jarosław Bator – członek zarządu PKP S.A. i ustępujący przewodniczący Rady Nadzorczej TK Telekom.

Przed prywatyzacją TK Telekom podpisano Pakt Gwarancji Pracowniczych, zapewniający osobom zatrudnionym w spółce gwarancje zatrudnienia i premię prywatyzacyjną. Ponadto, zgodnie z zapisami Ustawy o PKP, 15 proc. środków uzyskanych z prywatyzacji TK Telekom trafi do Funduszu Własności Pracowniczej.

– Od początku procesu prywatyzacyjnego prowadziliśmy dialog ze stroną społeczną i informowaliśmy wszystkich pracowników o kolejnych etapach prywatyzacji – dodaje Jarosław Bator.

Proces prywatyzacji TK Telekom ruszył w październiku 2014 roku, kiedy to PKP S.A. ogłosiła zaproszenie do negocjacji. Na początku maja br. zarządy PKP S.A. i Netia porozumiały się w sprawie warunków transakcji sprzedaży TK Telekom, podpisując przedwstępną umowę sprzedaży.

W lipcu PKP S.A. otrzymała informację od spółki Netia o udzieleniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na nabycie udziałów TK Telekom. Tym samym wypełnione zostały wszystkie formalności, niezbędne do sfinalizowania transakcji.

TK Telekom zarządza jedną z największych teleinformatycznych sieci w Polsce. Świadczy usługi dla biznesu, administracji, operatorów telekomunikacyjnych, kolei i klientów indywidualnych. Nabycie TK Telekom przez tak dużego i znanego na rynku gracza, jak Netia, pozwoli spółce na dynamiczny rozwój i otworzy przed nią nowe perspektywy.

Środki z prywatyzacji spółek Grupy PKP przeznaczane są na spłatę tzw. historycznego zadłużenia. Spłata ta stanowi ustawowy obowiązek PKP S.A. Od 2012 roku historyczny dług udało się zmniejszyć o 80 proc.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Chcą uruchomienia połączeń z Gorzowa do Berlina Chcą uruchomienia połączeń z Gorzowa do Berlina
Następny artykuł Opolskie zamawia pięć nowych EZT Opolskie zamawia pięć nowych EZT