Krytycy KPK na spotkaniu w resorcie infrastruktury

Krytycy KPK na spotkaniu w resorcie infrastruktury

05 sierpnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Prawie cztery godziny rozmawiano w środę w Ministerstwie Infrastrukturyi Rozwoju o szczegółach Krajowego Programu Kolejowego (KPK). Uczestnicy spotkania nie dowiedzieli się jednak zbyt wiele, bo przedstawiciele resortu stwierdzili, że wciąż trwają konsultacje społeczne i KPK może się zmieniać. Ostateczny kształt nada mu rząd, po zakończeniu konsultacji.

Fot. PKP PLK

Do sali w siedzibie MIR przybyło kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedsiębiorców, wcześniej już przesyłający swoje uwagi do programu. Resort zorganizował spotkanie chcąc zaprezentować najważniejsze efekty prac nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego oraz stworzyć okazję do wysłuchania "głosu społeczeństwa" .

Konferencję miał otworzyć wiceminister w MIR Sławomir Żałobka, ale okazało się, że wezwały go inne pilne zadania i spotkanie poprowadził urzędnik w randze dyrektora departamentu. Oprócz nadzorującej projekt Justyny Wilde, głównego specjalisty w Departamencie Rozwoju Kolei, w spotkaniu wzięli udział Małgorzata Krawczyk i Maciej Kaczorek z centrali PKP PLK, która będzie wyłącznym beneficjentem KPK.

Uczestnicy spotkania w MIR uzyskali zapewnienie, że w przypadku nadwyżki środków uzyskanej przy realizacji projektów inwestycyjnych z listy podstawowej, dostępne pieniądze będą przeznaczane na projekty z listy rezerwowej. Odbywać się to będzie juz bez angażowania Rady Ministrów.

KPK opisuje planowane do roku 2023 inwestycje kolejowe prowadzone wyłącznie przez PKP PLK. Jak wyjaśnili przedstawiciele resortu, jest to warunek ustawowy i nie można do planowanych inwestycji dodawać żadnych prac prowadzonych przez innych zarządców infrastruktury. Mogą oni jednak ubiegać się o wsparcie swoich inwestycji z programów unijnych.

Wartość projektów przygotowanych przez PKP PLK, a ujętych w KPK wynosi 67,5 mld zł. Szacuje się, że 9,48 mld euro zarządca infrastruktury otrzyma w ramach dofinansowania ze środków unijnych.

Dotychczas w trakcie prowadzonych od 7 lipca konsultacji społecznych resort otrzymał ponad tysiąc uwag do KPK. Najwięcej z nich dotyczyło utworzenia nowej linii Podłęże - Piekiełko, rewitalizacji linii nr 97, elektryfikacji linii nr 203, modernizacji estakady w Gorzowie Wlkp. oraz prac na linii nr 143.