Debata z Kurierem o nowej perspektywie budżetowej UE

Debata z Kurierem o nowej perspektywie budżetowej UE

21 sierpnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Już za niecałe dwa tygodnie, 3 września odbędzie się spotkanie w ramach projektu  „Debata z Kurierem”. Tematem wiodącym dyskusji będzie „Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 – nowe szanse, stare problemy?”.

Fot. Arch. Kuriera Kolejowego

„Debata z Kurierem” jest kontynuacją cyklu debat „Lunch z Kurierem” od 5 lat organizowanych przez KOW Sp. z o.o. wydawcę dwutygodnika „Kurier Kolejowy” oraz portalu www.kurierkolejowy.eu.

Tematyka najbliższej dyskusji będzie kluczowa z punktu widzenia nie tylko firm wykonawczych (realizatorów projektów), ale także całej polskiej gospodarki. Zależy nam, aby podczas najbliższego spotkania zostały omówione tematy związane z możliwościami rozwoju sektora transportowego w ramach nowej perspektywy UE.  

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy przedstawicieli urzędów i instytucji odpowiedzialnych za wszystkie gałęzie transportu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji inwestycji w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020, a także przedstawicieli firm i przedsiębiorstw związanych z powyższą tematyką.

Wśród zagadnień, które zostaną poruszone w trakcie debaty znalazły się:

  • gdzie i w jaki sposób sięgnąć po środki z UE?
  • jak tworzyć płaszczyznę współpracy międzygałęziowej, aby wykorzystać środki UE na multimodal/intermodal?
  • priorytety w wydatkowaniu środków unijnych
  • wydatkowanie środków unijnych – bariery na przykładzie kolei i dobre praktyki sektora drogowego
  • budowa lotnisk regionalnych – marnotrawstwo środków czy inwestycja w przyszłość?
  • innowacyjna gospodarka – w jaki sposób transport może wykorzystać środki UE na B+R?

Debaty branżowe zyskały uznanie środowiska jako platforma integrująca branżę transportową, inicjująca nowe rozwiązania i wprowadzają nową jakość w rozmowach na tematy dotyczące rozwoju transportu.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w „Debacie z Kurierem”. Zgłoszenia przyjmuje Karolina Wilczyńska, nr tel. 512 249 318 lub (22) 749 11 96, adres e-mail: karolina.wilczynska@kow.com.pl

PODZIEL SIĘ