PKP PLK chce kupić mobilne laboratoria drogowe

PKP PLK chce kupić mobilne laboratoria drogowe

25 sierpnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Narodowy zarządca infrastruktury kolejowej, spółka PKP PLK chce kupować mobilne laboratoria do prowadzenia badań jakości infrastruktury drogowej i kolejowej. W celu zdobycia informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji technicznej przed przetargiem chce przeprowadzić dialog techniczny z potencjalnymi oferentami.

Fot. PKP PLK

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej PKP PLK, celem dialogu jest ustalenie warunków, które zapewnią stworzenie „unikalnego na skale krajową” mobilnego laboratorium drogowego do badania infrastruktury drogowej.

Laboratoria dla PKP PLK mają umożliwiać prowadzenie m.in. badań mieszanek asfaltowo-mineralnych, kruszyw, betonu, cech eksploatacyjnych nawierzchni oraz geotechnicznych badań terenowych. Ma być umieszczone na podwoziu samochodu z napędem na wszystkie cztery koła.

Dzięki własnym laboratoriom zarządca infrastruktury chce lepiej sprawdzać jakość badań nowych i remontowanych odcinków dróg towarzyszących inwestycjom kolejowych , a także nowych i remontowanych konstrukcji mostowych. Wśród przyczyn podano też trudności w dostępie do tego rodzaju usług oraz chęć uniezależnienia się od podmiotów zewnętrznych.

Zgłoszenia do udziale w dialogu technicznym PKP PLK będzie przyjmować do 26 sierpnia do godziny 11.