ZUE ze wzrostem zysków w I półroczu

ZUE ze wzrostem zysków w I półroczu

26 sierpnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Grupa ZUE uzyskała w I półroczu 2015 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 208,4 mln zł, czyli niższe o 28,1 proc. od wypracowanych w tym samym okresie 2014 r.. Jednocześnie spółka chwali się bardzo dobrą dynamiką zysków. Projekty kolejowe stanowiły w tym okresie 40 proc. sprzedaży.

Fot. ZUE

Wynik brutto ze przedaży wyniósł 16,7 mln zł – wzrost o 75,7 proc. w stosunku do I połowy 2014 r., zysk brutto 5 mln zł (wobec 0,34 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny (EBIT) 5,2 mln zł (wobec 0,25 mln zł rok wcześniej), a zysk netto: 3,2 mln zł (wobec 0,11 mln zł w 2014 r.).

W I półroczu 2015 r., dzięki nabyciu 70 proc. udziałów w firmie RAILWAY gft Polska, spółce, która przejęła prawa i obowiązki wynikające z kontraktów handlowych oraz umów, których stroną była ThyssenKrupp GfT Polska, Grupa ZUE rozbudowała swoją działalność o segment handlowy.

W pierwszych sześciu miesiącach br. największe udziały w przychodach ze sprzedaży Grupy miały projekty miejskie (49 proc.) oraz kolejowe (40 proc.). Z działalności handlowo-usługowej w tym okresie pochodziło 10 proc. przychodów, a z realizacji projektów energetycznych: 1 proc.

Portfel zamówień

Grupa pozyskała w 2015 r. kontrakty o wartości ok. 208,3 mln zł. Obecny portfel zamówień ZUE kształtuje się na poziomie ok. 950 mln zł. Szacunkowa wartość przetargów, w których obecnie spółka bierze udział wynosi ok. 1,6 mld zł.

Wybrane znaczące kontrakty zawarte przez Grupę ZUE w 2015 r. przestawia tabela poniżej:

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe
Nazwa zadania: rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice – Chorzów Batory w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 na odcinku Gliwice Łabędy - Katowice - Sosnowiec Jęzor”
Wartość umowy (netto): 42,5 mln zł
Termin realizacji: listopad 2015

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nazwa zadania: modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin-Dolna Odra. Przebudowa układu torowego, peronowego i wiaduktu w stacji Zielona Góra
Wartość umowy (netto): 19,6 mln zł
Termin realizacji: czerwiec 2016

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nazwa zadania: modernizacja linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap I. Prace będą realizowane w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/ Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska
(ZUE w konsorcjum)
Wartość umowy (netto): 17,8 mln zł
Termin realizacji: grudzień 2015

Inwestor: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Nazwa zadania: utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015 – 2018
Wartość umowy (netto): 42,3 mln zł
Termin realizacji: do lipca 2018

Inwestor: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Nazwa zadania: utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Wartość umowy (netto): 5,7 mln zł
Termin realizacji: do maja 2017

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nazwa zadania: „Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na odcinku Tarnowskie Góry – Kalety, przebudowa Stacji Boronów oraz przebudowa 18 rozjazdów w stacji Tarnowskie Góry”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna - Zduńska Wola - Chorzów Batory”
(ZUE w  konsorcjum)
Wartość umowy (netto): 27,4 mln zł
Termin realizacji: grudzień 2015

Inwestor: Tramwaje Warszawskie

Nazwa zadania: przebudowa (modernizacja) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni

Wartość umowy (netto): 53,0 mln zł
Termin realizacji: kwiecień 2016

Rynki działalności

Infrastruktura kolejowa w Polsce

Przygotowany przez rząd Krajowy Program Kolejowy zakłada wydatkowanie w tym segmencie 67 mld zł do 2023 r. m.in. na modernizację i przebudowę 8.500 km linii, przedłużenie o 290 km linii dla pociągów o prędkości powyżej 160 km/h oraz o 1.776 km linii wyposażonych w ERTMS/ETCS, zwiększenie średniej prędkości kursowania pociągów towarowych z 27 km/h do 40 km/h oraz dostęp wszystkich miast wojewódzkich do linii dla pociągów o prędkości powyżej 100 km/h;

PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymają 7,5 mld zł na dotychczas zgłoszone do Connecting Europe Facility projekty kolejowe i zgłosi w drugim konkursie CEF projekty o wartości 10,5 mld zł (CEF to program inwestycyjny UE).

Infrastruktura miejska w Polsce

Samorządy mają do wykorzystania do 2021 r. 13 mld zł dofinansowania UE na inwestycje tramwajowe  w polskich miastach, w których 60% linii wymaga modernizacji;

W miastach, w których funkcjonują linie tramwajowe planowana jest budowa 100 km nowych linii i modernizacja kolejnych 200 km linii;
Ponadto planowana jest rozbudowa i modernizacja linii trolejbusowych w Gdyni, Lublinie i Tychach.

Rynki zagraniczne – Europa

Łączne nakłady inwestycyjne ze środków UE na CEF w latach 2014 – 2020 to 21,7 mld EUR;
Do 2030 roku – planowane przeniesienie 30% drogowego transportu towarów m.in. na kolej;
Do 2030 roku – zakładany trzykrotny wzrost  istniejącej sieci szybkich kolei w UE.

Rynki zagraniczne – Afryka

Kraje Unii Afrykańskiej w 2012 roku przyjęły program rozwoju infrastruktury o wartości 360 mld USD (do 2020 roku 68 mld USD);
W ramach programu ma powstać m.in. 30 tys. km połączeń kolejowych.

Pierwsze półrocze br. oceniam jako dobry okres dla Grupy ZUE. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. zdecydowanie poprawiliśmy wyniki finansowe i możemy pochwalić się wysoką dynamiką wzrostu zysków. Dzięki nabyciu większościowych udziałów w spółce RAILWAY gft Polska weszliśmy w segment handlowy, skutecznie realizując strategię dywersyfikacji biznesu Grupy. Połączenie biur projektowych BPK i BIUP pozwoliło na ich organizacyjną konsolidację i budowę synergicznych korzyści. Ponadto kolejne specjalistyczne maszyny kolejowe, w które zainwestowaliśmy w I półroczu br. 3,8 mln zł, pozwolą na efektywne i skuteczne realizowanie pozyskanych kontraktów oraz na rywalizowanie w kolejnych przetargach – powiedział Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE.