PKP Intercity poszukuje windykatora

PKP Intercity poszukuje windykatora

10 września 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Aż na cztery lata chce zawrzeć umowę o windykację należności spółka PKP Intercity.  Zadaniem windykatora, który podpiszę umowę z przewoźnikiem będzie odzyskiwanie należności za brak biletu na przejazd osób, przewóz zwierząt i rzeczy oraz za nieuzasadnione zatrzymanie pociągu.

Fot. PKP IC

Wnioski o dopuszczenie do postępowania przyjmowane są  jeszcze przez tydzień, do 18 września.  Z warunków przetargu wynika, że oferta skierowana jest do największych firm. PKP IC premiować będzie firmy prowadzące rocznie co najmniej 20 tys. spraw, których wartość jednostkowa należności nie przekracza tysiąca złotych. Jeśli wartość takich spraw przekroczy 201 tys. zł, oferent otrzyma dodatkowo 10 pkt.

PKP IC określiło, że przy wyborze najkorzystniejszej oferty w 70 proc. decydować będzie niska prowizja od kwoty odzyskanych wierzytelności. W 20 proc. ważny będzie zadeklarowany przez wykonawcę minimalny poziom należności, które wykonawca zobowiązuje się na własny koszt skierować do postępowania sądowego zaś na 10 proc. oceniono doświadczenie w zakresie windykacji należności. 

Pierwszych 10 wykonawców uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów zostanie zaproszonych do składania ofert. W przypadku kiedy kilku wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów, o kwalifikacji wykonawcy będzie decydować największa łączna wielkość zrealizowanych usług.

Umowa z windykatorem ma być podpisana na 48 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia. Wierzytelności będą przekazywane przez PKP IC do windykacji najwyżej przez pierwsze 24 miesiące od podpisania umowy. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby przekazywanych spraw o 50 proc.

Jak wyjaśniła Beata Czemerajda z biura prasowego PKP IC, spółka w ostatnich latach korzystała z usług różnych podmiotów, natomiast wybór okresu czteroletniego w przypadku nowej umowy wynika z potrzeb spółki. -Wykonawca usługi zostanie wyłoniony w trybie postępowania przetargowego, którego wartość do czasu złożenia ofert stanowi tajemnicę- dodała.

Zdaniem przedstawiciela jednego z domów aukcyjnych wierzytelności, projektowana przez PKP IC umowa nie jest standardowa dla tego rodzaju usług. - Zazwyczaj umowy windykacji zawiera się na czas nieokreślony z zachowaniem określonego terminu wypowiedzenia. Jeżeli są umowy zawarte na czas określony to głównie jest to rok lub dwa lata – twierdzi ekspert.