UTK: nieprawidłowości na przejeździe kategorii D w Suchedniowie

UTK: nieprawidłowości na przejeździe kategorii D w Suchedniowie

04 października 2015 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę utrzymania, prawidłowej klasyfikacji oraz stanu technicznego przejazdu kolejowego kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) w pobliżu Suchedniowa na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy.

Fot. UTK

W wyniku kontroli Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na:  nieutrzymywaniu przejazdu w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, co spowodowało degradację nawierzchni, nieprzepisowym pochyleniu nawierzchni, niewykonaniu skosów najazdowych na zewnętrznych płytach żelbetowych oraz niezachowaniu odpowiednich warunków widoczności.

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz, w przypadku ich potwierdzenia, natychmiastowe usunięcie.

PODZIEL SIĘ