UTK: wadliwe oznakowanie przejazdów na lini 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki

UTK: wadliwe oznakowanie przejazdów na lini 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki

13 października 2015 | Autor: AM | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) przeprowadził kontrolę dwóch przejazdów kolejowo-drogowych na linii nr 151 Kędzierzyn Koźle-Chałupki i stwierdził nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Fot. Rafał Wilgusiak

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe   wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na dwóch przejazdach: kategorii D (bez rogatek, półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) oraz kategorii C (z samoczynną sygnalizacją świetlną).

Nieprawidłowości polegały m.in. na: braku przepisowych warunków widoczności, braku ustawienia pachołków (wygrodzenia), nieprawidłowym ustawieniu wskaźników, nieprawidłowym prowadzeniu metryk przejazdów, w których istotne informacje w zakresie bezpieczeństwa są niezgodne ze stanem faktycznym,
Stwierdzono też niekompletne i niewłaściwe aktualizowanie oraz dokonywanie zmian zapisów w metrykach przejazdów, bez porozumienia z właściwym zarządcą drogi i komendantem wojewódzkim Policji.

Decyzje Prezesa UTK wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne podlegały natychmiastowej wykonalności. W przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do sierpnia 2015 r. 324.

PODZIEL SIĘ