Podręczniki KOW - cenne źródło merytorycznej wiedzy

Podręczniki KOW - cenne źródło merytorycznej wiedzy

20 stycznia 2016 | Źródło: KOW
PODZIEL SIĘ

KOW, wydawca "Kuriera Kolejowego", dzięki współpracy z gronem ekspertów Instytutu Kolejnictwa oraz Urzędu Transportu Kolejowego, oddaje w Państwa ręce dwie pozycje książkowe: „Interoperacyjność systemu kolei UE” oraz „Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym”. Ich tematyka już dziś ma istotne znaczenie w całym obszarze funkcjonowania kolei, zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Fot. Kurier Kolejowy

Prezentowane tytuły to pierwsze i jedyne w Polsce podręczniki, których merytoryczna zawartość stanowi cenne źródło informacji dla firm, instytucji i osób na co dzień zajmujących się transportem kolejowym.

"INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI UNII EUROPEJSKIEJ - infrastruktura, sterowanie, energia, tabor"

Podręcznik zawiera zagadnienia interoperacyjności w transporcie kolejowym. Obejmuje informacje ogólne, konieczne dla zrozumienia idei interoperacyjności, mające zastosowanie procedury administracyjne oraz przyjęte rozwiązania techniczne w zakresie drogi kolejowej, sterowania, zasilania i taboru. Ostatni rozdział poświęcony jest szerokiemu omówieniu kontekstu prawnego, w tym przedstawieniu relacji pomiędzy rożnymi dokumentami prawnymi, np. między Ustawą o transporcie kolejowym i Ustawą Prawo budowlane.

Podręcznik przeznaczony jest dla ekspertów kolejowych – pracowników przewoźników i zarządców, producentów i wykonawców, a także osób merytorycznie nadzorujących kontrakty i uczestniczących w procesach zamykania kolejowych inwestycji oraz osób, które z natury swojej pracy muszą sięgać bezpośrednio do dokumentów źródłowych. Wydawnictwo to także cenne wsparcie w kształceniu przyszłych kadr branży kolejowej.

"EUROPEJSKI SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM KOLEJOWYM - przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacji"

Kompleksowa i przejrzysta informacja omawiająca ERTMS od idei do wdrożeń i eksploatacji oraz pokazująca jego funkcje i dostępne rozwiązania techniczne. Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS obejmuje Europejski System Sterowania Pociągiem ERTMS/ETCS oraz Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej ERTMS/GSM-R. Coraz szersze wprowadzanie tych systemów na polskiej sieci kolejowej i w korzystających z niej pojazdach trakcyjnych spowodowane jest nie tylko prawem europejskim, ale także, a może nawet przede wszystkim, względami bezpieczeństwa.

Istotne źródło informacji dla firm budowlanych realizujących modernizacje linii kolejowych, inżynierów kontraktów, dyrektorów projektów nadzorującym takie modernizacje, firm budujących i modernizujących tabor trakcyjny, komisarzom odbiorczym, a także maszynistom prowadzącym pojazdy trakcyjne wyposażone w urządzenia ERTMS. Podręcznik powinien również być wykorzystywany w kształceniu w zawodach związanych z opisaną branżą.

Szersze informacje o zawartości podręczników znaleźć można na stronie: podreczniki.kow.com.pl

Zachęcamy do zakupu podręczników w naszym sklepie internetowym: sklep.kow.com.pl

Zamówienia przyjmujemy także pod adresem [email protected]

Warto zaznaczyć, że na początku tego roku, we współpracy z autorami podręczników, organizowane cykliczne szkolenia z zakresu interoperacyjności kolei. Oferta udziału skierowana jest do osób, które niezbędną wiedzą z tego obszaru dziś i w przyszłości wykorzystywać będą w swojej pracy zawodowej. Szkolenia prowadzone są przez grono ekspertów z Instytutu Kolejnictwa, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Transportowego Dozoru Technicznego. W zależności od potrzeb, mogą mieć one charakter otwarty (dla osób indywidualnych), jak i dedykowany określonej grupie uczestników rynku kolejowego (dla grup zorganizowanych).

Więcej informacji o ofercie, warunkach i terminach można znaleźć na stronie: www.szkolenia.kow.com.pl

PODZIEL SIĘ