UTK nakazał wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na stacji Muszyna

UTK nakazał wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na stacji Muszyna

23 października 2015 | Autor: AM | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe zobowiązany do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na stacji granicznej Muszyna.

Fot. UTK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę na stacji granicznej Muszyna, położonej na liniach kolejowych nr 96 Tarnów – Leluchów oraz nr 105 Muszyna – Krynica. W wyniku kontroli ujawniono wiele wpływających na bezpieczeństwo ruchu kolejowego nieprawidłowości.

Stwierdzono m.in.: odstawianie wagonów z towarami niebezpiecznymi na tory w złym stanie technicznym, nieprzedstawieniu rocznego harmonogramu badań diagnostycznych rozjazdów na rok 2015, niewykonanie niezbędnych zabiegów konserwacyjnych i utrzymaniowych torów głównych zasadniczych, torów głównych dodatkowych, robót konserwacyjnych i napraw rozjazdów.

Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe ograniczeń eksploatacyjnych. W przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji. Decyzje Prezesa UTK wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne podlegają natychmiastowej

PODZIEL SIĘ