Pomyślne testy systemu ERTMS poziomu drugiego na trasie E30

Pomyślne testy systemu ERTMS poziomu drugiego na trasie E30

29 października 2015 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

 

PKP Polskie Linie Kolejowe wdrażają najwyższe europejskie standardy w zarządzaniu ruchem pociągów. Linia kolejowa E30 na odcinku z Opola do Bielawy Dolnej będzie pierwszą w Polsce w pełni wyposażoną w system ERTMS poziomu 2. Wartość projektu wynosi około 124 mln zł. Dzięki niemu ruch kolejowy będzie płynniejszy, a na torach będzie jeszcze bezpieczniej.

Fot. PKP PLK

Trasa Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna, na której zamontowano wszystkie elementy systemu ERTMS poziom 2, posłużyła jako odcinek pilotażowy.

– Należało zweryfikować, czy przyjęte rozwiązania techniczne są poprawne, badano m.in pokrycie radiowe, poprawność oraz niezawodność działania sytemu. Przeprowadzone do tej pory próby potwierdzają, że system sprawuje się zgodnie z przyjętymi założeniami. Pod koniec 2016 r. będą odbywać się dalsze testy, tym razem już na całym odcinku od Legnicy do Opola. Ich celem będzie sprawdzenie, czy wszystkie urządzenia zamontowane w ramach projektu prawidłowo współpracują z lokomotywą – mówi dyrektor projektu Marek Kroc z PKP Polskich Linii Kolejowych.

Efektem wdrożenia nowoczesnego systemu ERTMS będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka wypadków. Co więcej, sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym pozytywnie wpłynie na punktualność pociągów. Wprowadzenie systemu umożliwi także pociągom poruszającym się po europejskich liniach kolejowych swobodne przekraczanie granic.

W najbliższym czasie ta technologia zostanie uruchomiona także na trasie z Warszawy do Gdańska, a docelowo obejmie wszystkie najważniejsze linie kolejowe w całej Polsce.

ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, opiera się na dedykowanym kolei systemie łączności bezprzewodowej GSM-R oraz na nowoczesnych technologiach IT. Dzięki niemu maszynista na bieżąco będzie otrzymywał informacje o lokalizacji innych pociągów, dopuszczalnej prędkości, zamknięciu przejazdów, a także o każdej nieprzewidzianej przeszkodzie na trasie.

Umieszczone na torach czujniki, tzw. eurobalisy, przesyłają informacje o bieżącej sytuacji na trasie do wyposażonej w komputer lokomotywy (eurokabiny). System nie tylko przekazuje dane maszyniście, ale także kontroluje jego pracę i w przypadku zignorowania komunikatu oraz ostrzeżeń, automatycznie dostosowuje prędkość pociągu do panujących warunków.

Na odcinku od Legnicy do Opola postawiono i włączono w system światłowodów wszystkie 16 wież GSM-R. Umożliwią one łączność głosową oraz jednoczesny odbiór i nadawanie komunikatów między pracownikami kolei odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami czy obsługą techniczną. Niedawno rozpoczęło się również montowanie eurobalis, co pozwoli na uruchomienie całego systemu jeszcze w 2016 r.

Niezawodną obsługę ruchu telekomunikacyjnego zapewnią dwie centrale telefoniczne – w Warszawie i w Poznaniu (rezerwowa). To właśnie w Warszawie pracownicy PLK przez całą dobę monitorują pracę sytemu GSM-R, a w razie jakichkolwiek nieprawidłowości, podejmują działania związane z przywróceniem jego poprawnego funkcjonowania. Umieszczenie rezerwowej centrali w Poznaniu gwarantuje natomiast pełne bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń o charakterze lokalnym.

PODZIEL SIĘ