PKP S.A. odnowią parowóz TKp1-46

PKP S.A. odnowią parowóz TKp1-46

31 października 2015 | Autor: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłosiły przetarg na renowację parowozu TKp1-46 przeznaczonego jako ekspozycja na dworcu Bydgoszcz Główna. Oferty można składać do 16 listopada 2015 roku.

Fot. Travelarz, Wikipedia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac renowacyjnych parowozu TKp1-46 wpisanego do rejestru zabytków. Prace będą polegały na odrestaurowaniu lokomotywy i przystosowaniu do pełnienia funkcji pomnika do zwiedzania na stacji Bydgoszcz Główna.

Do zadań wykonawcy należy m.in.: przetransportowanie parowozu ze stacji Bydgoszcz Towarowa oraz po renowacji do stacji Bydgoszcz Główna, odtworzenie wyglądu parowozu z okresu służby PKP po 1945 roku poprzez odnowienie części i zamontowanie brakujących elementów wyposażenia oraz umożliwienie bezpiecznego zwiedzania wnętrza kabiny maszynisty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych. Firmy biorące udział w postępowaniu muszą wpłacić wadium w wysokości 2,5 tys. zł. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy będzie najniższa cena.

Czas realizacji zamówienia to 90 dni od przekazania parowozu wykonawcy.