Małopolska zwija nierentowne połączenie Sucha Beskidzka - Żywiec

Małopolska zwija nierentowne połączenie Sucha Beskidzka - Żywiec

07 grudnia 2015 | Autor: RW | Źródło: Stowarzyszenie Kolej Beskidzka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
PODZIEL SIĘ

Wczoraj po południu z dworca w Żywcu odjechał ostatni studencki, weekendowy pociąg w relacji Żywiec - Sucha Beskidzka. Rok kursowania, reaktywowanej po 5 latach trasy, okazał się nie wystarczającym okresem do ponownego przyciągnięcia pasażerów. Przynajmniej nie w takim stopniu, aby władze województwa małopolskiego uznały za zasadny powrót do finansowania tych połączeń, uruchamianych w ostatnich 12 miesiącach na zasadach komercyjnych.

Fot. M.M. Matraszek

Pociąg nie będzie kursował od nowego rozkładu jazdy z uwagi na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który jednostronnie zerwał wcześniej poczynione w tej mierze ustalenia z województwem śląskim – zaznacza Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka”. To właśnie społecznicy z tej organizacji, chcąc zachęcić mieszkańców Żywiecczyzny i turystów do korzystania z trasy, namówili przedstawcieli Przewozów Regionalnych do realizacji połączenia na komercyjnych warunkach.

Pociąg Regio relacji Żywiec - Sucha Beskidzka kursował na linii kolejowej nr 97 przez ostatnie 12 miesięcy i był uruchamiany na własny koszt Małopolskiego Oddziału PR. Warto zaznaczyć, że skład na stacji Sucha Beskidzka był dogodnie skomunikowany z pociągami z i do Krakowa.

Komercyjny charakter pociągu wynikał z faktu odmowy w styczniu br. dofinansowania pociągu przez oba urzędy marszałkowskie, przez teren których przebiega jego relacja. Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka” podjęło się szeregu działań wspierających inicjatywę przewoźnika, co spowodowało, że pociąg zaczął cieszyć się coraz większą frekwencją, przewożąc co weekend ok. 100 osób (wg danych SKB). Taka sytuacja sprawiła, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w trosce o rozwój kolei i prawa pasażera, postanowił objąć dofinansowaniem połączenie od rozkładu jazdy 2015/2016. Niestety, strona małopolska nie wyraziła zgody na dofinansowanie, na skutek czego pociąg po rocznej walce o jego przywrócenie znika z rozkładu jazdy.

Jak tłumaczy całe zamieszanie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego? Po pierwsze twierdzi, że nie zawierał żadnych sformalizowanych umów dotyczących przyszłości linii z żadnym z partnerów, w tym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Województwo małopolskie przypomina, że do roku 2010 finansowało pasażerskie przewozy kolejowe na linii nr 97 Sucha Beskidzka - Żywiec. Średnia liczba pasażerów w pociągu wynosiła 25 osób, przy rentowności 6%. Z uwagi na niską frekwencję oraz znaczne koszty uruchamiania pociągów, w rozkładzie jazdy 2010/2011 podjęto próbę wprowadzenia Kolejowej Komunikacji Autobusowej (KKA). Jednakże działania nie przyniosły zamierzonych rezultatów, dlatego w rozkładzie jazdy 2011/2012 władze Małopolski zaprzestały dofinansowania KKA na tej linii i tym samym zawiesiły organizowanie regionalnych przewozów pasażerskich na linii nr 97.

Poza tym, samorząd Małopolski uważa, że pożądanych rezultatów nie przyniosło nawet wprowadzenie przez Przewozy Regionalne i Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka” atrakcyjnej oferty tzw. „Połączenia w dobrej cenie” . Z danych przekazanych przez PR wynika, że frekwencja w tych pociągach jest nadal niska i średnio wynosi 20 osób w pociągu. Prognozy przekazane przez spółkę wykazują, że koszt uruchomienia jednej pary pociągów kursującej jeden dzień w tygodniu wynosi ok. 100 tys. zł, co w przeliczeniu na jednostkowy koszt przejazdu jednego pasażera daje ok. 46 zł – wskazuje Urząd Marszałkowski z Krakowa.

Małopolski samorząd zaznacza przy okazji, że warunkiem koniecznym do wznowienia przewozów o charakterze użyteczności publicznej, współfinansowanych przez województwo, jest  modernizacja linii przez PKP PLK, tak aby można było zaproponować potencjalnym klientom ofertę konkurencyjną wobec transportu drogowego (przede wszystkim w zakresie czasu przejazdu, ale także atrakcyjnej cenowo).

Póki co, linia Sucha Beskidzka – Żywiec cechuje się wieloma punktowymi ograniczeniami prędkości spowodowanymi m.in. 63 przejazdami kolejowymi (z nich tylko 27 jest strzeżonych). To powoduje, że połączenie nie jest konkurencyjne dla transportu drogowego. Pokonanie tego odcinka transportem autobusowym wynosi 53 minuty, samochodem osobowym zaledwie 37 minut, natomiast czas przejazdu pociągu z Suchej Beskidzkiej do Żywca wynosi 79 minut.