Ponad 100 mln zł na modernizację zabytkowej estakady w Gorzowie Wlk.

Ponad 100 mln zł na modernizację zabytkowej estakady w Gorzowie Wlk.

15 grudnia 2015 | Autor: ARR | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

PKP PLK informuje, że odnowiona, bezpieczniejsza, bardziej wytrzymała estakada w Gorzowie Wielkopolskim zapewni sprawniejsze podróże koleją. Zarządca infrastruktury ogłosił przetarg na modernizację ważnego dla kolei i jednocześnie zabytkowego obiektu. Odnowiona estakada usprawni ruch pociągów na linii Tczew - Kostrzyn.

Fot. pl.wikipedia.org

Za 100 mln zł PLK gruntownie zabezpieczy i odnowi estakadę. Prace usprawnią ruch pociągów na najważniejszej dla miasta linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn nad Odrą. Przyczynią się również do poprawy wizerunku miasta, gdyż budowla jest ważnym elementem architektonicznym bulwarów nad Wartą w centrum Gorzowa Wielkopolskiego.

Pierwotny wygląd estakady zostanie odtworzony przy zastosowaniu nowych materiałów. Odnowione zostaną perony, tunele i przejścia pod torami. Kompleksowo zmodernizowany zostanie peron nr 2. Obiekty wyposażone będą w wiaty, ławki, nowe oświetlenie i system informacji pasażerskiej oraz zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nad bezpieczeństwem podróżnych czuwać będzie zainstalowany na peronach i w tunelu dworca system monitoringu. W rejonie ul. Teatralnej powstanie tymczasowy peron, który służyć będzie podróżnym w trakcie modernizacji obiektu i może być później stałym peronem. Będzie wyposażony w wiaty i elementy małej architektury.

Odnowiona estakada ma być wytrzymalsza od starej. Modernizacja urządzeń sterowania ruchem i torów wpłynie na sprawność i bezpieczeństwo ruchu. Nowe rozjazdy, wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania, zapewnią sprawny przejazd pociągów w zimie.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2018. Podczas prac budowlanych estakada zostanie wyłączona z ruchu. Na czas trwania remontu zostanie zorganizowana komunikacja zastępcza. Jak informuje PKP PLK, sprawność i terminowość realizacji prac zapewni zastosowany tryb przetargu ograniczonego, który ma pozwolić na wybór rzetelnego wykonawcy.

Gorzowska estakada kolejowa wpisana jest do rejestru zabytków. Ma ponad 2 km długości (2116 m) długości i należy do najdłuższych tego typu obiektów w Polsce. Stanowi główny szlak kolejowy przecinający miasto. Powstała w latach 1905-1914. Zabytkowy obiekt jest częścią najważniejszej dla miasta linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn nad Odrą. Gorzowska estakada to obiekt zabytkowy mający już ponad 100 lat. Jak każdy zabytek, w celu zachowania pełnej sprawności, wymaga modernizacji. Remont estakady zostanie przeprowadzony pod nadzorem konserwatora zabytków i zachowa unikatowy historyczny charakter.