Regulacje UTK nałożył karę pieniężną na Przewozy Regionalne

UTK nałożył karę pieniężną na Przewozy Regionalne

29 grudnia 2015 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na Przewozy Regionalne karę pieniężną w wysokości 32,7 tys. złotych. Bezprawne działanie przewoźnika polegało na sprzedaży biletów przez internet na pociąg interRegio „Wolin” relacji Świnoujście – Poznań Główny pomimo, że jego kursowanie zostało wstrzymane.

Fot. Maciej Sobkiewicz

Przewozy Regionalne naruszyły przepisy Prawa przewozowego oraz ustawy o transporcie kolejowym, gdyż nie zapewniły podróżnym należytej obsługi oraz nie dopełniły obowiązku przewozu osób w zakresie podania właściwej informacji.

Jak ustalił Prezes UTK w toku przeprowadzonego postępowania, Przewozy Regionalne odwołały w dniu 30 marca 2014 r. pociąg interRegio nr 87104 „Wolin” w relacji Świnoujście – Poznań Główny, jednocześnie prowadząc sprzedaż biletów na to połączenie.

W skargach kierowanych do spółki oraz Prezesa UTK osoby, które zamierzały odbyć podróż ww. pociągiem wskazywały, że były pozbawione bieżącej informacji o fakcie odwołania połączenia. Przewoźnik nie zapewnił również komunikacji zastępczej.

Należy przypomnieć, że Przewozy Regionalne dopuściły się już wcześniej podobnego naruszenia, polegającego na niewyprawieniu w trasę pociągu interRegio nr 11121 „Żubr” w relacji Warszawa Zachodnia – Białystok. Także wówczas bezprawne działanie spółki zostało usankcjonowane karą pieniężną w wysokości 30,3 tys. zł.

Przewozom Regionalnym przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji UTK do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PODZIEL SIĘ