Borrell: Pendolino dla Hiszpanii pierwszym projektem Alstomu z TSI

Borrell: Pendolino dla Hiszpanii pierwszym projektem Alstomu z TSI

19 stycznia 2016 | Autor: ARR | Źródło: Alstom
PODZIEL SIĘ

O doświadczeniach Alstomu w zakresie stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności w systemach ruchem kolejowym w Europie w rozmowie z „Kurierem Kolejowym” opowiada Jaime Borrell, dyrektor ds. rynku i portfolio w firmie Alstom.

Fot. Alstom

Który pojazd Alstomu jako pierwszy spełnił wszystkie wymagania TSI?

Wstępne prace dotyczące Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI w systemach sterowania ruchem kolejowym zostały podjęte w Europie w chwili definiowania wymagań dotyczących ERTMS. Niemniej jednak, pierwsza specyfikacja TSI, opublikowana w 2002 roku, dotyczyła taboru kolejowego i koncentrowała się tylko na pociągach dużych prędkości dla prędkości od 250 km/h lub wyższych.

Pierwszym projektem firmy Alstom, w którym zastosowano TSI było Pendolino dla Hiszpanii, serii S/104, tzw. "Lanzaderas 1". Mimo, że pociągi wchodziły już do eksploatacji w momencie publikowania pierwszej specyfikacji TSI, więc nie była ona obowiązkowa, to Alstom i Renfe postanowiły dostosować tabor do jej wymagań, na tyle, ile pozwalał projekt pociągu.

Kolejne projekty to klasa ETR 600 dla Trenitalii. Alstom opracował kompletnie nową generację Pendolino, uwzględniając TSI jako nierozerwalną część, swojego rodzaju DNA pociągu. Nowe Pendolino weszło do eksploatacji w 2009 roku, a następnie Euroduplex i AGV, które uzupełniły zgodność z TSI całej rodziny pociągów dużych prędkości Alstom Avelia.

Czy we wszystkich aktualnych zamówieniach na tabor w Europie przewoźnicy wymagają spełnienia wymogów TSI?

Tak, generalnie wymagania związane z TSI są obowiązkowe dla taboru w całej Unii Europejskiej, szczególnie przeznaczonego do eksploatacji na głównych szlakach kolejowych. Metro, tramwaje i inne systemy tzw. lekkiej kolei można wykluczyć z tego obowiązku - podobnie jak również takie przypadki, jak pojedyncze izolowane sieci lokalne, miejskie lub podmiejskie dla przewozów pasażerskich.

**********

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, którego projekt wdrożenia w Polsce został przyjęty przez nasz rząd 6 marca 2007 roku, obejmie 15 tys. km linii kolejowych. ERTMS pozwoli m.in. na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz na zwiększenie przepustowości linii kolejowej. Równie istotne są działania na rzecz interoperacyjności kolei, aby utworzyć jednolity, spójny rynek przewozów kolejowych. Aby tego dokonać w sposób jak najbardziej efektywny, niezbędne jest przeszkolenie pracowników PKP PLK, przedstawicieli firm kolejowych oraz innych uczestników branży kolejowej w zakresie zarówno funkcjonowania ERTMS, jak i interoperacyjności systemu kolei UE.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi KOW, oferując jedyne w Polsce szkolenia z zakresu ERTMS i Interoperacyjności Systemu Kolei Unii Europejskiej. Szkolenia prowadzone są przez grono ekspertów z Instytutu Kolejnictwa, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Transportowego Dozoru Technicznego. W zależności od potrzeb, mogą mieć one charakter otwarty (dla osób indywidualnych), jak i dedykowany określonej grupie uczestników rynku kolejowego (dla grup zorganizowanych).

Szkolenia prowadzone są w oparciu o jedyne na polskim rynku podręczniki branżowe traktujące o tej tematyce: „Europejski System Sterowania Ruchem Kolejowym. Przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacji” oraz „Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej. Infrastruktura, sterowanie, energia, tabor”.

Więcej informacji o ofercie, warunkach i terminach można znaleźć na stronie: www.szkolenia.kow.com.pl

PODZIEL SIĘ