Nowe definicje w projekcie zmiany ustawy o transporcie kolejowym

Nowe definicje w projekcie zmiany ustawy o transporcie kolejowym

03 lutego 2016 | Autor: Jakub Tomczak
PODZIEL SIĘ

– Parę godzin temu (03.02.2016) trafił do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Proponowana nowelizacja w sposób bardzo szeroki odnosi się do obecnie funkcjonującej ustawy. Zmianie ulegną m.in. niektóre definicje ustawowe, takie jak np. infrastruktura kolejowa, zarządca infrastruktury usługowej czy też bocznica kolejowa – mówi Jakub Tomczak, radca prawny.

Fot. arch. Jakuba Tomczaka

Użytkownik bocznicy kolejowej stanie się właściwie zarządcą infrastruktury kolejowej, co zdaniem autorów nowelizacji, ma doprowadzić do ujednolicenia pojęć.

Pewną nowością będzie wprowadzenie pojęcia „aplikanta”, czyli podmiotu zainteresowanego uzyskaniem zdolności przepustowej. Aplikantem będzie przewoźnik kolejowy, organizator publicznego transportu zbiorowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego.

Wśród najważniejszych zmian, które mogą istotnie wpłynąć na funkcjonowanie rynku transportu kolejowego, będzie wyodrębnienie nowego rodzaju infrastruktury – obiektów infrastruktury usługowej, które będą rządziły się innymi zasadami pobierania opłat i udostępniania w stosunku do infrastruktury usługowej.

O tym, czy dany obiekt będzie zaliczony do infrastruktury usługowej będzie decydowało jego przeznaczenie. Szczególnym przypadkiem takiego obiektu będzie stacja pasażerska, udostępniania nieodpłatnie pasażerom, ale z kolei już za opłatą przewoźnikom kolejowym. Będą oni ponosili opłaty za korzystanie z powierzchni przeznaczonej do obsługi podróżnych oraz powierzchni przeznaczonej do umieszczenia informacji handlowych.

Jest to oczywiście projekt na pierwszym etapie konsultacji. Jego treść może ulec jeszcze zmianie pod wpływem zgłaszanych przez rynek uwag.

Jakub Tomczak, radca prawny

www.jakubtomczak.pl                                                                                                                                                                                                                             www.prawokolei.pl

Więcej na temat zmian w ustawie o transporcie kolejowym przeczytasz już wkrótce na łamach „Kuriera Kolejowego”.

PODZIEL SIĘ