„Koleje III tysiąclecia”: bezpieczeństwo priorytetem

„Koleje III tysiąclecia”: bezpieczeństwo priorytetem

03 lutego 2016 | Autor: AJ
PODZIEL SIĘ

Rozpoczęła się VI edycja konferencji „Koleje III tysiąclecia”. Organizatorami wydarzenia są firmy Oltis Polska oraz PrvníSignální.

Fot. Agnieszka Jurewicz

„Koleje III tysiąclecia” to konferencja, w której biorą udział przedstawiciele polskich oraz czeskich przewoźników, organizacji, instytucji naukowych oraz firm oferujących produkty i usługi dla kolei. W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia jest bezpieczeństwo.

Dr inż. Marek Pawlik z Instytutu Kolejnictwa przedstawił dziś uczestnikom spotkania prezentację dotyczącą interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej, starając się odpowiedzieć na pytanie, czy jest szansa na wykorzystanie środków przeznaczonych na kolej.

– Mamy gros różnego rodzaju inwestycji, które kończą się dziś z ogromnymi bólami. W ostatnim postawieniu kropki przede wszystkim uczestniczy Urząd Transportu Kolejowego. Aby temu sprostać, inwestor, zamawiający i niezależna jednostka, która prowadzi ocenę takiej inwestycji, muszą najpierw tę lekcję z sukcesem odrobić. W związku z tym interoperacyjność doczekała się bardzo szczegółowego omówienia, po to, by na rynku można było odpowiedzieć na pytanie, o czym tak naprawdę jest mowa, kiedy my musimy się tym martwić i czy my mamy szansę rozliczyć naszą inwestycję – mówił Marek Pawlik.

Niestety, bardzo często jest tak, że uczestnicy działań inwestycyjnych nie posiadają tej wiedzy i w momencie rozliczania inwestycji brakuje wielu dokumentów. Aby w przyszłości skutecznie unikać tych trudności, powstała specjalna publikacja, której redaktorem jest dr inż. Marek Pawlik.

To pierwszy i jedyny w Polsce podręcznik, którego merytoryczna zawartość stanowi cenne źródło informacji dla firm, instytucji i osób na co dzień zajmujących się transportem kolejowym: "INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI UNII EUROPEJSKIEJ - infrastruktura, sterowanie, energia, tabor". Dr. Inż. Marek Pawlik jest też autorem publikacji "EUROPEJSKI SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM KOLEJOWYM - przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacji". Oba podręczniki zostały wydane przez KOW, wydawcę „Kuriera Kolejowego”.

Warto zaznaczyć, że we współpracy z autorami podręczników organizowane są również cykliczne szkolenia z zakresu interoperacyjności kolei.

Podczas konferencji problemy związane z procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia dla urządzeń i budowli kolejowych przedstawił Piotr Combik, który przypomniał, że od 1 stycznia 2016 r. został rozszerzony obowiązek stosowania TSI. – Oczywiście są okresy przejściowe, natomiast wszystkie składniki interoperacyjności co do zasady powinny mieć deklaracje składnika interoperacyjności. Wyroby objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia to tylko i wyłącznie pojazdy, które poruszają się po całej sieci kolejowej, zgodne i niezgodne z TSI – dodał Piotr Combik.

Temat interoperacyjności poruszył także Adam Smyczyński, dyrektor projektu ds. interoperacyjności w PKP PLK, a o problemach związanych z kulturą bezpieczeństwa na kolei mówił prof. drab. inż. Marek Sitarz z Katedry Transportu Szynowego w Wyższej Szkole Biznesu.

Konferencja „Koleje III Tysiąclecia” odbywa się w Ustroniu w dniach 3 – 5 lutego br. Patronem medialnym wydarzenia jest „Kurier Kolejowy”.

PODZIEL SIĘ