Uszkodzone kable w okolicy stacji Baby

Uszkodzone kable w okolicy stacji Baby

10 lutego 2016 | Autor: ARR | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) na stacji Baby i urządzeń samoczynnej blokady liniowej (SBL) na przyległych szlakach. Skontrolowano stan techniczny urządzeń i sprawdzono, jak funkcjonują.

Fot. Maciej Sobkiewicz

Tylko w okresie 5 miesięcy odnotowano w 2015 roku łącznie 18 przypadków uszkodzeń kabli SBL, z czego 12 spowodowanych przez firmy zewnętrzne.

Nieprawidłowości te świadczą, jak twierdzi UTK, o niedostatecznym nadzorze zarządcy infrastruktury kolejowej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe nad pracami ziemnymi prowadzonymi na terenie kolejowym.

UTK nakazał więc PKP PLK, by zapewniła bezawaryjną pracę urządzeń w czasie prowadzonych robót. Zarządca obowiązany jest również sprawdzić, czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach.