Nieprawidłowości na linii kolejowej Oświęcim - Katowice

Nieprawidłowości na linii kolejowej Oświęcim - Katowice

24 lutego 2016 | Autor: ARR
PODZIEL SIĘ

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę stanu technicznego fragmentu linii kolejowej nr 138 Oświęcim - Katowice.

Fot. Rafał Wilgusiak

Stwierdzili nieprawidłowości polegające na:

  • braku danych w arkuszach badań rozjazdów,
  • eksploatowaniu toru ze zużytymi biologicznie podkładami drewnianymi,
  • nieodpowiednim usuwaniu roślinności,
  • niewykonywaniu obchodów torów na linii kolejowej.

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie nieprawidłowości do 31 grudnia 2016 roku. W przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nałoży karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki. 

Działania UTK mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zobligowanie zarządców do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury kolejowej.

PODZIEL SIĘ