Niewłaściwe utrzymanie urządzeń diagnostycznych na linii Wrocław Główny – Szczecin Główny

Niewłaściwe utrzymanie urządzeń diagnostycznych na linii Wrocław Główny – Szczecin Główny

28 lutego 2016 | Autor: ARR | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan techniczny i utrzymanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe urządzeń diagnostyki stanów awaryjnych taboru kolejowego (DSAT), zlokalizowanych na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny. Kontrola potwierdziła, że zarządca infrastruktury nie zapewnia warunków technicznych i organizacyjnych do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego.

Fot. kolejPSZ, Youtube

Inspektorzy stwierdzili następujące nieprawidłowości:

  • niewykonywanie obowiązkowych przeglądów diagnostycznych urządzeń,
  • długotrwałą niesprawność urządzeń powodującą brak ciągłości ich działania.

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie wszystkich nieprawidłowości. W przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki. 

Działania UTK mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zobligowanie zarządców do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury kolejowej.

PODZIEL SIĘ