Czy PKP Cargo wypłaci dywidendy za 2015 rok?

Czy PKP Cargo wypłaci dywidendy za 2015 rok?

21 marca 2016
PODZIEL SIĘ

Wobec słabszych wyników finansowych  i konieczności pokrycia poniesionej straty netto w kwocie 114,1 mln zł , zarząd PKP Cargo wystąpił do walnego zgromadzenia o niewypłacanie dywidendy za 2015 rok.

Fot. PKP Cargo

- Zarząd PKP Cargo w dniu 18 marca 2016 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do walnego zgromadzenia spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały dotyczącej pokrycia poniesionej straty netto w kwocie 114 125 438,44 zł wynikającej z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku z zysków lat przyszłych oraz w przedmiocie rekomendowania walnemu zgromadzeniu spółki niewypłacania dywidendy za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku – czytamy w komunikacie giełdowym.

Jednocześnie zarząd PKP Cargo poinformował, że wniosek skierowany do akcjonariuszy zostanie uprzednio skierowany do Rady Nadzorczej spółki w celu zaopiniowania.

 

PODZIEL SIĘ