Tańsze bilety na komunikację miejską w Aglomeracji Górnośląskiej

Tańsze bilety na komunikację miejską w Aglomeracji Górnośląskiej

15 kwietnia 2016 | Źródło: KZK GOP
PODZIEL SIĘ

Decyzją Zarządu KZK GOP od sierpnia br. opłaty za jednorazowe przejazdy w taryfie odległościowej dla użytkowników Śląskiej Karty Usług publicznych będą niższe. Tym samym wycofane ze sprzedaży zostaną papierowe bilety okresowe.

Fot. KZK GOP

Do 8 kwietnia br. wydano ponad 40 tys. kart ŚKUP, a system zyskuje coraz większą liczbę użytkowników. Jednym z podstawowych założeń dotyczących ŚKUP jest zastąpienie biletów papierowych kartami.

Plan wycofywania dotychczas używanych okresowych biletów papierowych i zastąpienia ich biletami kodowanymi na karcie ŚKUP przyjęto w marcu. Natomiast 5 kwietnia br. zdecydowano o obniżeniu cen za przejazdy jednorazowe w taryfie odległościowej.

Ceny biletów kodowanych na karcie ŚKUP są niższe od cen wycofywanych biletów papierowych. W przypadku biletów 30- i 90-dniowych można zapłacić mniej nawet do kilkunastu procent miesięcznie, ponieważ do taryfy wprowadzono nowe bilety z limitem przejazdów, które mają jeszcze bardziej atrakcyjne ceny.

Bilety elektroniczne obowiązują od dowolnego dnia miesiąca przez kolejną liczbę dni. Nowością w taryfie są tańsze imienne bilety średniookresowe (od 24-godzinnych do 14-dniowych). Jednocześnie dla użytkowników biletów okresowych, którzy będą wykonywali dobrowolną rejestrację przy wyjściu, przygotowano promocje przy zakupie kolejnych biletów.

Ułatwiony został również dostęp do biletów. Bilety, w tym okresowe, można kupować przez internet, za pośrednictwem Portalu Klienta oraz w stu dziewięciu całodobowych automatach, a także w punktach obsługi oraz 800 punktach sprzedaży (w sieciach Ruch i Kolporter).

Obecnie trwa proces przechodzenia na jeden, elektroniczny system biletowy. Śląska Karta Usług Publicznych nie jest wyłącznie zmianą formy używanych biletów. ŚKUP to spójny, innowacyjny system, który jest między innymi złożonym narzędziem do zarządzania komunikacją i rozliczeń finansowych pomiędzy Związkiem a gminami. Służy on m.in. do kontroli jakości wykonywanych usług (punktualności realizacji rozkładów jazdy), generowania danych, które będą podstawą do modyfikacji rozkładów jazdy i ustalania wysokości dopłat gminnych oraz administrowania innymi usługami publicznymi w całej aglomeracji.

Równocześnie od 1 sierpnia obniżone zostaną ceny wybranych biletów w taryfie odległościowej. Dostępna ona jest wyłącznie w wersji elektronicznej i jest odpowiedzią na postulaty dotyczące niższych cen za przejazdy na najkrótszych odcinkach. W tej taryfie opłaty za przejazd uzależnione są od odległości.

Dzięki taryfie odległościowej podróżowanie na krótkich odcinkach jest tańsze w porównaniu do dotychczas dostępnych biletów papierowych, a kolejna obniżka cen tych biletów ma zachęcać do korzystania z prostej i intuicyjnej taryfy odległościowej również na dłuższych trasach. Także elektroniczne bilety strefowo-czasowe mają niższe ceny od swoich papierowych odpowiedników.

Więcej informacji

PODZIEL SIĘ