Regulacje KE upomina Polskę ws. przepisów o interoperacyjności kolei

KE upomina Polskę ws. przepisów o interoperacyjności kolei

28 kwietnia 2016 | Autor: RW | Źródło: Komisja Europejska
PODZIEL SIĘ

Komisja Europejska zwróciła się do Polski o pełne dostosowanie przepisów krajowych do Dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności europejskiego systemu kolei, czyli zdolności systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów spełniających stopień wydajności wymagany w odniesieniu do tych linii.

Fot. Rafał Wilgusiak

Wspomniana dyrektywa ustala warunki osiągnięcia interoperacyjności kolei w Europie, takie jak: kompatybilność infrastruktury, taboru kolejowego i sygnalizacji. Według KE, Polska jednak zezwala swemu krajowemu systemowi kolei na zbyt daleko idące odstępstwa od stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI). Ponadto, nasz kraj nie dokonał transpozycji procedury badania pojazdów na sieci kolejowej. Przepisy te miały obowiązywać od 19 lipca 2010 r.

Polska ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o wszystkich środkach podjętych w celu zapewnienia pełnego wykonania dyrektywy, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciw niej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Warto przy tej okazji zaznaczyć, że spółka KOW, wydawca „Kurier Kolejowy” organizuje jedyne w Polsce kompleksowe szkolenia z zakresu Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) oraz Interoperacyjności Systemu Kolei Unii Europejskiej.

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, którego projekt wdrożenia w Polsce został przyjęty przez rząd 6 marca 2007 roku, obejmie 15 tys. km linii kolejowych. ERTMS pozwoli m.in. na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz na zwiększenie przepustowości linii kolejowej. Równie istotne są działania na rzecz interoperacyjność kolei, aby utworzyć jednolity, spójny rynek przewozów kolejowych. Aby tego dokonać w sposób jak najbardziej efektywny, niezbędne jest przeszkolenie pracowników PKP PLK, przedstawicieli firm kolejowych oraz innych uczestników branży kolejowej w zakresie zarówno funkcjonowania ERTMS, jak i interoperacyjności systemu kolei UE.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi KOW, oferując jedyne w Polsce szkolenia prowadzone są przez grono ekspertów z Instytutu Kolejnictwa, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Transportowego Dozoru Technicznego. W zależności od potrzeb, mogą mieć one charakter otwarty (dla osób indywidualnych), jak i dedykowany określonej grupie uczestników rynku kolejowego (dla grup zorganizowanych).

Szkolenia prowadzone są w oparciu o jedyne na polskim rynku podręczniki branżowe traktujące o tej tematyce: „Europejski System Sterowania Ruchem Kolejowym. Przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacji” oraz „Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej. Infrastruktura, sterowanie, energia, tabor”.

Więcej informacji o ofercie, warunkach i terminach można znaleźć na stronie: www.szkolenia.kow.com.pl

PODZIEL SIĘ