Już za kilka dni Vulcano Newagu ruszy dookoła Etny

Już za kilka dni Vulcano Newagu ruszy dookoła Etny

17 maja 2016 | Autor: AJ
PODZIEL SIĘ

Vul­cano to wąsko­to­rowe spa­li­nowe zespoły trak­cyjne służące do obsługi trasy biegnącej wokół wulkanu Etna na Sycylii. Cztery składy dla FCE zostały wypro­du­ko­wane przez Newag. Jest szansa na kolejne pojazdy polskiej firmy dla włoskiego przewoźnika.

Fot. Agnieszka Jurewicz

– Pociąg etneński ma dwa zadania - z jednej strony jest środkiem komunikacji dla osób dojeżdżających do pracy i dla osób wracających z pracy. Te kursy odbywające się w godzinach porannych i popołudniowych będą realizowane przy użyciu nowych składów. Natomiast w ciągu dnia, gdy koleją podróżują turyści, na tory wyjadą stare składy, dlatego że one też są atrakcją dla turystów, są historią tej linii. Natomiast w założeniu Kolei Etneńskiej jest zamówienie następnych składów i stopniowa wymiana całego taboru – mówi Alessandro di Graziano, dyrektor generalny FCE.

W tej chwili w posiadaniu FCE są cztery pojazdy - trzy już są na miejscu, czwarty ma być sprowadzony z fabryki. Natomiast dzięki funduszom, które Kolej Etneńska otrzymała pod koniec 2015 roku będą kupowane kolejne składy. Nieoficjalnie mówi się o trzech dodatkowych składach.

– Ze względu na wyjątkowość terenów, po których są prowadzone linie etneńskiego pociągu, projektanci Newagu zadbali o to, żeby składy miały powiększone okna. W ten sposób podróżujący tą kolejką otrzymają możliwość podziwiania niesamowitych widoków. To był pomysł i inicjatywa projektujących – podkreślił Alessandro di Graziano.

Przypomnijmy, że umowa na dostawę czterech pojazdów dla włoskiego odbiorcy została pod­pi­sana w grud­niu 2013 r. Wartość kontraktu wynosi 14 mln 760 tys. euro netto. Na pod­sta­wie umowy ramo­wej FCE może w ciągu kolej­nych lat zamó­wić jesz­cze 6 pojazdów.