China Railway Express - symbol nowej ery transportu kolejowego Europa-Chiny

China Railway Express - symbol nowej ery transportu kolejowego Europa-Chiny

21 czerwca 2016 | Źródło: PKP S.A., RW
PODZIEL SIĘ

Dzisiaj o godz. 17:20 na terenie terminalu przeładunkowego Grupy PKP Cargo w Warszawie zatrzymał się chiński pociąg kontenerowy, który przyjechał do Europy po raz pierwszy pod zjednoczoną marką China Railway Express. Jest to symboliczne otwarcie Nowego Jedwabnego Szlaku, który połączył Państwo Środka z Polską.

Fot. Rafał Wilgusiak

Wydarzenie miało najwyższą międzynarodową rangę. Podczas uroczystości obecni byli Xi Jinping, prezydent Chińskiej Republiki Ludowej oraz Andrzej Duda, prezydent Polski.

Jesteśmy zdeterminowani wykorzystać potencjał transportowy naszego kraju, który jest przyjazną bramą na tradycyjnych euro-azjatyckich szlakach handlowych i transportowych. Już dziś z Polski i do Polski regularnie kursują pociągi kontenerowe z i do Chin – podkreślał reprezentant rządu Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa. – Inicjatywa Państwa Środka pod nazwą "Jeden Pas, Jeden Szlak" idealnie wpisuje się w polskie priorytety rozwoju transportu i handlu z Chinami. Będziemy aktywnie w niej uczestniczyć – dodawał.

Pociąg z Państwa Środka do Warszawy jechał z Chengdu, metropolii w prowincji Syczuan w Środkowych Chinach zamieszkałej przez ponad 10 milionów mieszkańców. Skład złożony z 22 nowoczesnych 80-stopowych sześcioosiowych platform kontenerowych typu Sggrs prowadziła zmodernizowana lokomotywa EU07. Na każdy z takich wagonów można załadować dwa kontenery 40-stopowe, najczęściej wykorzystywane w transporcie towarów koleją z Chin. Wśród przewożonych artykułów były m.in. elektronika i części samochodowe. Pociągi w drugą stronę mają szansę przewozić polską żywność, w tym m.in. wyroby mleczne i jabłka, którymi organizatorzy szerokim gestem częstowali licznie zgromadzoną delegację chińską.

Połączenie kolejowe UE-Chiny ma już 5 lat. Jest częścią bardzo ważnego systemu międzynarodowych połączeń transportowych, który przyczynia się do coraz większych obrotów handlowych między Europą a Azją. Jednocześnie jest elementem zacieśniania współpracy między Chinami a Polską oraz krajami znajdującymi się wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku –  podkreślał Xu Shaoshi, przewodniczący chińskiej Państwowej Komisji Rozwoju i Reform.

Polskie kolejnictwo również ma swoje istotne osiągnięcia. Spółka PKP Cargo, na terenie której dziś gościmy, jest drugim przewoźnikiem w Europie pod względem masy przewożonych ładunków. Dynamicznie rozwijamy nasze linie kolejowe, terminale i tabor oraz jesteśmy zdeterminowani, aby kontynuować realizację wyzwań cywilizacyjnychpodkreślał Mirosław Pawłowski, prezes PKP S.A. Zapraszamy do współpracy chińskich kolejarzy i przedsiębiorców. Wzmacniajmy pozycję naszych firm na kolejowym jedwabnym szlaku – dodawał.

Sheng Guangzu, prezes Kolei Chińskich dziękował za efektywną współpracę z polskim rządem i PKP.

– Pierwszy pociąg pod zjednoczoną marką China Railway Express jest kolejnym ogromnym sukcesem współpracy Chin, Polski i innych państw leżących na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku – mówił szef China Railway. Zaznaczał, że o jego znaczeniu świadczy fakt, że w uroczystości powitania pierwszego składu CRE udział wzięli prezydenci Polski i Chin. – Jestem przekonany, że połączenie to będzie cieszyło się rosnącą popularnością dzięki dobrej jakości usług i korzystnej cenie. Chińska kolej będzie podejmowała kolejne inicjatywy w ramach „Jednego pasa, jednej drogi” w duchu jedwabnego szlaku. W tym celu będziemy współpracowali z polskimi partnerami – stwierdził.

Jak wskazali Chińczycy, z Państwa Środka do Europy dotarło już 1800 pociągów towarowych kursujących po 39 różnych trasach. Łączą one 16 chińskich miast z 12 metropoliami w Europie.

Transport intermodalny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Już teraz praktycznie wszystkie kontenery przywożone koleją do Europy z Chin przejeżdżają przez centrum logistyczne w Małaszewiczach, położone niedaleko granicy polsko-białoruskiej. To strategicznie położony obiekt, należący do Grupy PKP Cargo. Tam następuje przeładunek na wagony normalnotorowe, którymi kontenery mogą bezpośrednio dojechać np. do Niemiec, Holandii, Czech lub Austrii.

W zależności od dynamiki rozwoju połączenia kolejowego z Chinami, będziemy inwestować w tabor i infrastrukturę do obsługi tych przewozów. Obecnie odbieramy 15 nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych do obsługi połączeń za granicą, będziemy też inwestować w platformy do przewozu kontenerówmówi Maciej Libiszewski, prezes PKP Cargo. W rozwoju Nowego Jedwabnego  Szlaku Polska może odegrać ważną rolę. Sprzyja nam położenie geograficzne, dzięki któremu możemy stać się hubem obsługującym wymianę handlową między Chinami a Europą Zachodnią. To szansa dla Grupy PKP Cargo, z której chcemy skorzystać. Jednocześnie China Railway Express pozwoli na skrócenie czasu przejazdu pociągów z Chin do Polski.

Z Państwa Środka do naszego kraju pociągi jadą od 11 do 14 dni, transport morski trwa od 35 do nawet 50 dni, zaś transport lotniczy jest kosztowny, dlatego rośnie zainteresowanie transportem towarów drogą kolejową.

Grupa PKP Cargo zajmuje się kompleksową obsługą takich połączeń w Europie od granicy polsko-białoruskiej. Spółki z Grupy zapewniają pełną obsługę w zakresie przewozu, przeładunku, składowania, kwestii celnych i innych formalności. Obecnie największy polski przewoźnik towarowy obsługuje około 20 takich połączeń tygodniowo.

W nowej perspektywie unijnej Grupa PKP zamierza w większym stopniu niż dotychczas skoncentrować się na modernizacji linii służących przewoźnikom towarowym. Zarządca infrastruktury, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, przeprowadzą prace, dzięki którym zwiększy się prędkość pociągów przewożących towary. Ma to wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności tej gałęzi transportu.

PODZIEL SIĘ