Państwa regionu podpisały deklarację ws. Rail Baltiki

Państwa regionu podpisały deklarację ws. Rail Baltiki

22 czerwca 2016 | Autor: RW | Źródło: MIB
PODZIEL SIĘ

Podczas konferencji TEN-T Days 2016 odbywającej się w Rotterdamie, ministrowie z Polski, Finlandii, Estonii, Litwy i Łotwy podpisali deklarację dotyczącą realizacji projektu kolejowego Rail Baltica. Jest ona wyrazem politycznego poparcia dla realizacji inwestycji kolejowych na tej linii.

Fot. MIB

Deklaracja podkreśla strategiczne znaczenie korytarza kolejowego łączącego Estonię, Łotwę i Litwę z Polską i Niemcami. Strony potwierdziły swoje zaangażowanie w budowę Rail Baltiki. Jak zaznaczał Kristen Michal minister gospodarki i infrastruktury Estonii, stworzenie szybkiego połączenia kolejowego z sercem Europy przez wiele lat było celem państw bałtyckich.

– Dzięki tej deklaracji wszystkie zainteresowane strony, w tym Finlandia i Polska, potwierdzają swoją gotowość do współpracy w realizacji projektu i podkreślają jego wartość dodaną w wymiarze geopolitycznym i gospodarczym – dodawał Uldis Augulis, łotewski minister transportu.

Poza tym, w ramach TEN-T Days 2016 doszło do spotkań przedstawicieli wszystkich kluczowych podmiotów dążących do stworzenia spójnej i efektywnej sieci transportowej w Europie. Obecni byli ministrowie ds. transportu państw UE oraz państw sąsiadujących, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, koordynatorzy ds. korytarzy TEN-T oraz reprezentanci wszystkich stron zainteresowanych rozwojem tej sieci, w tym inwestorów prywatnych.

Jednym z głównych punktów konferencji była dyskusja ministrów transportu państw UE oraz państw sąsiadujących w kwestii rozszerzenia sieci bazowej i kompleksowej TEN-T na terytorium państw Partnerstwa Wschodniego i Turcji. W trakcie panelu dyskusyjnego minister Adamczyk wyraził poparcie dla rozszerzenia polityki TEN-T na obszar państw Europy Wschodniej.

Rozszerzenie systemu TEN-T na Europę Wschodnią przyczyni się to do promocji europejskich standardów zarówno w zakresie bezpieczeństwa transportu, jak i wysokiej jakości infrastruktury na tym obszarze –  podkreślał minister Andrzej Adamczyk.

Rail Batlica ma być gotowa do 2024 r. W planach jest przedłużenie trasy do Wenecji. A także tunel podmorski między Tallinem a Helsinkami. Koszt tunelu szacowany jest na 9 - 13 mld euro. Jego otwarcie  planowane jest na 2030 rok. W tym roku Litwa zakończy modernizację odcinka od granicy z Polską do Kowna. Potencjał Rail Baltica wyniesie 5 mln pasażerów i 16 mln ton towarów rocznie.

PODZIEL SIĘ