Spotkanie w sprawie kolejowego połączenia Drezna z Wrocławiem

Spotkanie w sprawie kolejowego połączenia Drezna z Wrocławiem

04 lipca 2016
PODZIEL SIĘ

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego miało miejsce spotkanie deputowanych do Bundestagu ze stroną polską, którego tematem było dalsze funkcjonowanie i rozwój połączenia Drezno – Wrocław. Ponowne uruchomienie, w grudniu 2015 r., wspomnianego połączenia spotkało się z dużym zainteresowaniem podróżnych.

Fot. Phil Richards, Wikipedia

Nowa formuła kursowania pociągów, łącząca obsługę ruchu transgranicznego i regionalnego przyczyniała się do wzrostu frekwencji pasażerów. Z uwagi na atrakcyjną ofertę cenową dynamicznie wzrasta liczba pasażerów korzystająca z tych pociągów.

Organizatorzy (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i ZVON) oraz Przewoźnicy (Koleje Dolnośląskie S.A. i Die Landerbahn Gmbh) będą nadal pracować nad poprawą oferty połączeń pomiędzy oboma krajami. Dla strony polskiej istotne jest wpisanie połączeń w ruch regionalny.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Reinhold Sendker Komisji Federalnej ds. Transportu i Komunikacji Cyfrowej z Berlina, posłowie do Budestagu: Veronika Bellmann, Dirk Fischer, Sebastian Hartmann, Dr. Birgit Malecha-Nissen, Sabine Leidig, Stephan Kühn, Horst Eschenbrenner, sekretarz komisji. Stronę polską reprezentowali: Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa Dolnośląśkiego, Agnieszka Zakęś, Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury UMWD, Piotr Rachwalski, Prezes Kolei Dolnośląskich, Celestyna Górczyńska-Owsianko, Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą, Monika Maziarz, gł. specjalista Wydziału Współpracy z Zagranicą UMWD.

 

PODZIEL SIĘ