Debata z Kurierem o problemach certyfikacji w transporcie

Debata z Kurierem o problemach certyfikacji w transporcie

19 lipca 2016 | Źródło: KOW
PODZIEL SIĘ

Już 24 sierpnia br. wydawca branżowego miesięcznika „Kurier Kolejowy” organizuje kolejne spotkanie z cyklu „Debata z Kurierem”, w całości poświęcone problematyce certyfikacji w transporcie szynowym, ze szczególnym naciskiem na podsystem strukturalny Tabor.

Fot. Fotolia

Debata pt. "Problemy certyfikacji w transporcie – tabor kolejowy" odbędzie się w siedzibie Instytutu Kolejnictwa, przy ulicy Chłopickiego 50 w Warszawie. Poprowadzi ją dr inż. Marek Pawlik, ekspert w dziedzinie interoperacyjności, autor podręczników „Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym. Przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacji” i „Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej. Infrastruktura, sterowanie, energia, tabor", a także jednego z wykładowców szkoleń.

W czasie spotkania poruszone zostaną takie kwestie jak: zgodność taboru z infrastrukturą kolejową oraz wydawanie zezwoleń i świadectw dopuszczenia, jakie musi posiadać tabor, aby mógł zostać dopuszczony do eksploatacji.

Interoperacyjność jest tematem, który wciąż budzi wiele wątpliwości, w ogromnej mierze wynikających ze znacznej ilości aktów prawnych, które definiują wprowadzanie procedur w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Sierpniowe spotkanie będzie doskonałą okazją, aby przybliżyć uczestnikom tę skomplikowaną problematykę i udzielić odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.

Powyższa debata jest kontynuacją spotkania, które odbyło się 17 lutego br. Dotyczyło ono szeroko „Interoperacyjności kolei w Polsce” w szeroko rozumianym  aspekcie. Inspiracją do kolejnego spotkania na temat TSI stało się upomnienie, jakie Polska otrzymała od Komisji Europejskiej odnośnie nie dostosowania przepisów krajowych do Dyrektywy 2008/57/WE.

PODZIEL SIĘ