Siemens partnerem debaty o certyfikacji taboru

Siemens partnerem debaty o certyfikacji taboru

04 sierpnia 2016 | Źródło: KOW
PODZIEL SIĘ

Redakcja miesięcznika „Kurier Kolejowy”, zachęca do udziału w najbliższym spotkaniu z cyklu „Debata z Kurierem”, którego tematem przewodnim będą problemy certyfikacji w transporcie szynowym ze szczególnym naciskiem na tabor kolejowy.

Moderatorem spotkania będzie dr inż. Marek Pawlik - ekspert w zakresie certyfikacji, autor podręcznika "Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym. Przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacji oraz Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej. Infrastruktura, sterowanie, energia, tabor" a także wykładowca jedynych w Polsce szkoleń w tym zakresie. Partnerem wydarzenia została firma Siemens.

„Debaty z Kurierem” to cykl spotkań, których celem jest integracja przedstawicieli sektora transportu szynowego oraz wspólne omówienia problemów, z jakimi obecnie boryka się branża.

Wśród zagadnień, które będą poruszane na najbliższej debacie znajdują się:

  • zezwolenia dla pojazdów zgodnych z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności oraz dla tych, które nie są zgodne z TSI,
  • komplementarność europejskich oraz polskich wymagań w tym zakresie,
  • równoważność polskich i europejskich wymagań,
  • zgodność pojazdów z istniejącą infrastrukturą i parametrami linii kolejowych,
  • modernizacja ze zmianą typu pojazdu.

Do uczestniczenia w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele między innymi: Urzędu Transportu Kolejowego, Transportowego Dozoru Technicznego, spółek Grupy PKP, Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR”, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a także ogólnopolscy oraz regionalni przewoźnicy kolejowi.

Miejsce i czas debaty: 24 sierpnia 2016 r. godz. 10.00-13.00 Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50 w Warszawie.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt: Ruslan Solovey, tel. 795 443 593, mail: ruslan.Solovey@kow.com.pl

Więcej informacji o debacie znajduje się na stronie www.debata.kurierkolejowy.eu