Dziesięć dworców we wschodniej Polsce otrzyma środki z UE na modernizację

Dziesięć dworców we wschodniej Polsce otrzyma środki z UE na modernizację

01 września 2016 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

Aż 10 dworców zlokalizowanych w województwach: podlaskim, warmińsko -mazurskim i świętokrzyskim otrzyma dofinansowanie na modernizację ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłosiły właśnie postępowania przetargowe na prace projektowe dla tych obiektów.

Fot. PKP S.A.

Ogłoszenia dotyczą dworców: w Białymstoku, Czeremsze, Olsztynku, Siemiatyczach, Skarżysku-Kamiennej, Szczytnie, Bielsku Podlaskim, Nidzicy i dwóch w Olsztynie. Na uwagę zasługuje fakt, że dwa budynki dworców (w Bielsku Podlaskim i Nidzicy) będą projektowane przez PKP S.A. jako tzw. Innowacyjne Dworce Systemowe. Na Olsztynie Zachodnim prace już rozpoczęto. Natomiast modernizacja dworca Olsztyn Główny obejmie dodatkowo układ stacyjny - w tym zakresie prowadzone są uzgodnienia z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. Dofinansowanie w ramach programu Polska Wschodnia wyniesie 160 mln złotych.

– PKP S.A., zarządzająca siecią dworców w całej Polsce, opracowała grupę inwestycji, które są efektem nowego podejścia spółki do zarządzania dworcami, skoncentrowanego na pojedynczych obiektach, stanowiących element całej sieci. Istotnym czynnikiem jest kompleksowość przedsięwzięć, czyli fakt, że planowane inwestycje dworcowe będą uzupełnieniem działań podejmowanych przez zarządcę linii kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe we wschodniej Polsce – mówi Marek Michalski, członek zarządu PKP S.A. odpowiedzialny za inwestycje. – Naszym założeniem jest poprawa standardu świadczonych usług przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury i technologii oraz poprzez podniesienie bezpieczeństwa podróżnych i integrację różnego typu usług transportowych. Spójne i komplementarne podejście spółek Grupy PKP ma zapewnić wzrost konkurencyjności kolei wobec innych gałęzi transportu. Umożliwienie sprawnego i przyjaznego dotarcia do pracy, szkoły, czy w celach turystycznych przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności samego regionu Polski Wschodniej – dodaje.

Wszystkie dworce rozpatrywane były przede wszystkim z punktu widzenia pasażera, ich dostępności i funkcjonalności dla podróżujących koleją. Projekty dworców będą uwzględniać także proekologiczne rozwiązania, co pozwoli na zmniejszenie emisyjności i ochronę środowiska oraz zmniejszy koszty związane z przyszłym utrzymaniem budynków.

Uwzględniając specyfikę każdej lokalizacji i oczekiwania lokalnej społeczności, na etapie projektowania zostaną przeprowadzone profesjonalne warsztaty kreatywne z udziałem społeczeństwa i przedstawicieli interesariuszy oraz jednostek samorządów terytorialnych.

Działania te stanowią początek wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego przez PKP S.A., którego celem jest udostępnienie nowoczesnych, ustandaryzowanych dworców kolejowych, odpowiadających potrzebom pasażerów, a przede wszystkim lokalnej społeczności.