Koleje Śląskie analizują przystąpienie do ŚKUP

Koleje Śląskie analizują przystąpienie do ŚKUP

13 września 2016 | Źródło: Koleje Śląskie
PODZIEL SIĘ

Koleje Śląskie podpisały z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) porozumienie będące dwustronną deklaracją chęci współpracy, której celem jest przystąpienie śląskiego przewoźnika kolejowego do projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Przewoźnik nie wskazuje konkretnych terminów przystąpienia do ŚKUP. Na razie KŚ przypatrują się projektowi oczami podróżnych i obserwują jego rozwój, aby wybrany wariant realizacyjny był optymalny dla jego specyfiki, jak i – oraz przede wszystkim – dla pasażerów.

Fot. Patryk Farana

Podpisane porozumienie to sformalizowanie dotychczasowej współpracy, która rozpoczęła się kilkanaście miesięcy temu. Głównym celem wdrożenia systemu ŚKUP w Kolejach Śląskich jest usprawnienie komunikacji publicznej poprzez zaoferowanie pasażerom zintegrowanego rozwiązania umożliwiającego wykorzystanie kart ŚKUP również na kolei, a zatem kierunek integracji biletowo-taryfowej.

Dla pasażerów nie oznacza to jednak, że honorowanie kart ŚKUP na kolei będzie natychmiastowe – zakres wdrożenia, sposoby korzystania z kart oraz perspektywa czasowa są przedmiotem pogłębionych analiz. Jak tłumaczą Koleje Śląskie tego typu projekt wymaga nakładów finansowych, a co za tym idzie – ich pozyskania oraz pogłębionego przemyślenia optymalnych wariantów koncepcji, by wdrożenie systemu było efektywne.

Niewykluczone, że część środków będzie pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W tym celu Koleje Śląskie przygotowują właściwą dokumentację aplikacyjną.

PODZIEL SIĘ