Bielawa Dolna. Pierwsze lokomotywy na nowym moście kolejowym

Bielawa Dolna. Pierwsze lokomotywy na nowym moście kolejowym

16 września 2016 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Pierwsze lokomotywy wjechały na nowy most kolejowy między Polską a Niemcami nad Nysą Łużycką, na odcinku Bielawa Dolna – Horka. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły próby obciążeniowe przeprawy. Nowy most, ze względu na dwa tory, zapewni przejazd większej liczby pociągów i o większym obciążeniu.

Fot. PKP PLK

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych zapewni najkrótsze połączenie kolejowe z Wrocławia do Lipska i Berlina. Po modernizacji z przeprawy będzie mogło korzystać w ciągu doby nawet ponad 150 pociągów towarowych i pociągi pasażerskie.

Od 12 września na moście trwają próby obciążeniowe. Wcześniej zakończono prace związane z układem torowym i urządzeniami sterowania. Pomyślnie przeprowadzono testy bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Prowadzone są roboty wykończeniowe na obiekcie m.in. zabezpieczenie nasypów przy moście, które ochronią obiekt w czasie wysokich stanów Nysy Łużyckiej.

Most będzie przystosowany do jazdy pociągów z prędkością do 120 km/h po dwóch torach oraz wyposażony w nowe urządzenia automatyki i telekomunikacji, co zwiększy przepustowość i podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Na starym moście ruch pociągów był prowadzony tylko po jednym torze, z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Żelbetowa konstrukcja mostu pozwoli na prowadzenie ciężkich składów pociągów towarowych, o nacisku na oś do 221 kN. Położenie mostu, na granicy państw, wymagało zastosowania urządzeń zabezpieczających kolei polskich i niemieckich.

Budowę nowego mostu poprzedził demontaż starej, wyeksploatowanej konstrukcji. Długość starego obiektu wynosiła 135,8 m; nowy będzie o 8 m dłuższy i o przeszło 1 m wyższy. Wartość realizowanego projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Bielawa Dolna – Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja” wynosi ok. 23 mln zł., z czego prawie 17,5 mln zł pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowy most i wcześniejsza modernizacja magistrali kolejowej E30 Opole – Wrocław – Węgliniec – granica państwa oraz elektryfikacja linii po stronie niemieckiej, stworzą nowe możliwości dla transportu kolejowego między sąsiadującymi krajami. To sprawniejszy przewóz ładunków dla przewoźników towarowych i krótsza oraz bardziej komfortowa podróż dla pasażerów.

Realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe budowa mostu nad Nysą Łużycką prowadzona jest równolegle z rozbudową i elektryfikacją linii: Knappenrode – Horka – granica państwa przez niemieckiego zarządcę infrastruktury kolejowej DB Netz AG.

PODZIEL SIĘ