Przewozy PKP Cargo rosną, ale obecny rok wciąż jest słabszy od poprzedniego

Przewozy PKP Cargo rosną, ale obecny rok wciąż jest słabszy od poprzedniego

27 września 2016 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Grupa PKP Cargo po ośmiu miesiącach 2016 roku miała 51,2 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 43,6 proc. pod względem masy – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W sierpniu 2016 roku operatorzy kolejowi przetransportowali w Polsce łącznie 19,2 mln  ton, o 2,4 proc. więcej niż przed rokiem. Narastająco po ośmiu miesiącach Grupa przetransportowała 62 mln ton - to o 10,1 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Fot. PKP Cargo

W porównaniu do wyników sprzed roku, w sierpniu Grupa PKP Cargo zwiększyła przewozy m.in. kontenerów, rud, nawozów oraz w grupie „inne artykuły chemiczne”. Za wzrost w segmencie intermodalnym odpowiadają większe przewozy do portów morskich i w odwrotnym kierunku, rozwój połączeń w korytarzu Wschód-Zachód oraz nadal rosnące transporty koksu w kontenerach. Zwiększone przewozy rud żelaza to pochodna większego zapotrzebowania na ten surowiec strategicznego klienta PKP Cargo na południu Polski, zlecającego przewozy z polskich portów. Za większe przewozy nawozów odpowiada wzrost importu tych artykułów ze Wschodu i przez porty oraz większe przewozy w kraju. Do wzrostu w kategorii „inne artykuły chemiczne” przyczyniły się większe przewozy amoniaku (import z Białorusi), gazu ziemnego (import przez porty) oraz sody kaustycznej (eksport przez porty).

Przyczyną mniejszych przewozów krajowych w sierpniu w porównaniu do ubiegłego roku była słabsza dynamika m.in. na rynkach węgla kamiennego, kamienia, piasku oraz drewna. Mniejsze przewozy węgla były spowodowane utratą w ubiegłym roku części zleceń dla największych grup energetycznych w Polsce, a także spadek importu ze Wschodu. Niższy wolumen przewozów kamienia wynikał z niskiego stopnia realizacji inwestycji drogowych oraz kolejowych. Zmniejszone przewozy piasku to rezultat spadku zapotrzebowania na piasek szklarski do hut klientów PKP Cargo, a drewna – spadku importu z Białorusi.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w sierpniu wzrosły przewozy w kilku grupach towarowych, m.in. rud, kamienia, oraz w grupie towarowej „inne płody rolne”.

Sierpień był czwartym z rzędu miesiącem, w którym udział rynkowy Grupy PKP Cargo wzrastał w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Narastająco po ośmiu miesiącach udział rynkowy Grupy PKP Cargo w ujęciu masy był o 4,3 pkt. proc. niższy niż przed rokiem, a pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 4,8 pkt. proc.

W sierpniu Grupa PKP Cargo przewiozła w Polsce 8,4 mln ton towarów, o 6,1 proc. mniej niż przed rokiem. Narastająco po ośmiu miesiącach Grupa przetransportowała 62 mln ton (-10,1 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa w sierpniu wyniosła 2,3 mld tkm, o 1,9 proc. mniej niż w sierpniu ubiegłego roku, a narastająco po ośmiu miesiącach 16,7 mld tkm (-8,3 proc. rdr).