Zmarł prof. Tadeusz Basiewicz

Zmarł prof. Tadeusz Basiewicz

06 października 2016 | Źródło: Instytut Kolejnictwa
PODZIEL SIĘ

Dnia 2 października 2016 r. odszedł profesor zw. dr hab. inż. Tadeusz Basiewicz, wybitny specjalista z zakresu projektowania konstrukcji nawierzchni kolejowej, twórca kolejowych podkładów betonowych w Polsce oraz niekonwencjonalnej nawierzchni kolejowej zastosowanej na Dworcu Centralnym w Warszawie.

Fot. Fotolia

Profesor Tadeusz Basiewicz urodził się w Kielcach, 16 września 1927 r. Tytuł doktora obronił w 1956 roku na Moskiewskim Uniwersytecie Technologicznym, natomiast habilitację uzyskał w 1964 roku na Politechnice Warszawskiej. W trakcie swojej kariery zawodowej piastował stanowisko dyrektora w Centralnym Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Kolejowego KOLPROJEKT, był również zastępcą dyrektora ds. naukowo-badawczych w Centralnym Ośrodku Badań i Techniki Kolejnictwa (obecny Instytut Kolejnictwa), a także kierownikiem Zakładu Infrastruktury Transportu na Politechnice Warszawskiej.

Wieloletnia praca profesora Tadeusza Basiewicza dotycząca nawierzchni kolejowej na podkładach betonowych typu INBK, badania stateczności toru bezstykowego, prace w zakresie dostosowania dróg kolejowych do zwiększonych prędkości oraz udział w projektowaniu Centralnej Magistrali Kolejowej, przysłużyły się do powstania szeregu publikacji, z których ważniejsze to „Centrala Magistrala Kolejowa – studia i projektowanie” (1977 r.) oraz „Projektowanie infrastruktury kolejowej” (1986 r.).

Jako współautor miał swój udział w przygotowaniu podręcznika „Drogi Kolejowe”, za który otrzymał nagrodę. Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej otrzymał za współudział w napisaniu skryptu „Infrastruktura transportu”.

Profesor Tadeusz Basiewicz został również odznaczony Krzyżem Komandorskim, Oficerskim oraz Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

PODZIEL SIĘ