Pekaes rozwija kolejowe przewozy gazu ze Wschodu

Pekaes rozwija kolejowe przewozy gazu ze Wschodu

12 października 2016 | Źródło: Pekaes
PODZIEL SIĘ

Chemikals, spółka wchodząca w skład Grupy Pekaes, zainwestowała w rozbudowę infrastruktury terminala przeładunkowego gazu płynnego w Braniewie. Dzięki tej inwestycji spółka dwukrotnie zwiększyła swoje moce rozładunkowe w zakresie tej usługi. Obecnie bocznica Logistic Terminal Braniewo może jednocześnie przyjąć ponad 200 wagonów szerokotorowych, przeładowując wolumen gazu płynnego na poziomie ponad 10 tys. ton miesięcznie.

Fot. Pekaes

W związku z rozwojem segmentu gazowego Chemikals postawił na rozwój usług logistycznych towarzyszących importowi gazu płynnego (LPG) na przejściu granicznym w Braniewie. W 2015 roku uruchomiono tam terminal do przeładunku gazu płynnego, który następnie rozbudowano w pierwszej połowie bieżącego roku, oddając do dyspozycji klientów park zbiornikowy o powierzchni 400 m3. W wyniku rozbudowy podwojono także moce rozładunkowe oraz wydłużono tor szeroki o blisko 1 km. Obecnie, po ponad roku działalności nowego segmentu gazowego, łączna długość torów na bocznicy wynosi blisko 8 km, a wolumen przeładunku sięga ponad 10 tysięcy ton gazu miesięcznie i stale się powiększa. Bocznica Logistic Terminal Braniewo może jednocześnie przyjąć ponad 200 wagonów szerokotorowych. Chemikals zakupił również własną lokomotywę szerokotorową, co pozwoliło maksymalnie usprawnić pracę operacyjną. W związku z popytem na oferowane usługi spółka planuje kolejne inwestycje w przyszłości.

– Rozbudowa terminala w Braniewie zapewniła nam dużą elastyczność, usprawniając zarządzanie operacyjne i płynną obsługę nowych klientów. Inwestycja umożliwi obsługę towaru we wszystkich przewidzianych procedurach akcyzowych oraz pozwoli na rozszerzenie oferty o takie usługi jak magazynowanie gazu i sporządzanie mieszanin gazu. Ważny krok w tym kierunku mamy już za sobą – w lipcu br. otrzymaliśmy od Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na Magazynowanie Paliw Ciekłych (MPC) oraz Wytwarzanie Paliw Ciekłych (WPC) – mówi Marcin Dobruchowski, prezes zarządu Chemikals.

W ramach swojej działalności spółka Chemikals rozpoczęła świadczenie usług w zakresie wysyłek eksportowych w szerokotorowych wagonach krytych. Spółka oferuje kompleksowe usługi logistyczne – od podjęcia towaru u producenta/eksportera do jego dostawy do stacji przeznaczenia w wielu krajach CIS (m.in. Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan).

Grupa Pekaes to grupa logistyczna z największą spółką sektora TSL notowaną od 2004 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych, czyli Pekaes SA. Pekaes pełen pakiet usług logistyki magazynowej, dystrybucję drobnicową krajową i międzynarodową oraz spedycję: całopojazdową krajową, międzynarodową, morską i lotniczą, kolejową, jak również logistykę towarów masowych i usługi intermodalne. Grupę Pekaes tworzą: Pekaes, Chemikals oraz Spedycja Polska Spedcont.

Pekaes dysponuje również siecią kolejowych terminali kontenerowych i przeładunkowych w Polsce. W 19 polskich oddziałach, 2 terminalach kontenerowych, 2 terminalach przeładunkowych oraz 5 magazynach logistycznych firma zatrudnia blisko 1000 pracowników.

PODZIEL SIĘ