Kowalczyk: realizacja programu Mieszkanie Plus w pobliżu stacji kolejowych powinna być priorytetem

Kowalczyk: realizacja programu Mieszkanie Plus w pobliżu stacji kolejowych powinna być priorytetem

17 października 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

– Program Mieszkanie Plus jest bardzo potrzebny młodym rodzinom, których nie stać na wzięcie kredytu hipotecznego. W ramach tego programu priorytetowo powinny być traktowane inwestycje na gruntach w pobliżu  stacji kolejowych  i nieodległych od nich okolic. Realizacja takiego wniosku przyniosłaby dodatkowe efekty w postaci zwiększenia, w przyszłości, rozmiarów kolejowych przewozów pasażerskich – pisze Józef Marek Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego w liście do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa.

Fot. Marcin Deszcz

Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego odniósł się w ten sposób do uruchomionego przez rząd Beaty Szydło programu pod nazwą Mieszkanie Plus, zgodnie z którym na gruntach należących do Skarbu Państwa, w tym Polskich Kolei Państwowych, mają być wybudowane i udostępnione tanie mieszkania na wynajem z możliwością wykupu. Program wystartował na razie w 17 miastach Polski.

– W imieniu Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego składam gratulacje z okazji uruchomienia programu Mieszkanie Plus w ramach przyjętego przez Radę Ministrów Narodowego Programu Mieszkaniowego. W powszechnej opinii obywateli, szczególnie młodych rodzin, program ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i jest oceniany pozytywnie – pisze Józef Marek Kowalczyk w liście do ministra Andrzeja Adamczyka.

Jego zdaniem realizacja programu, w możliwie maksymalnych rozmiarach, na nieruchomościach zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie stacji i przystanków kolejowych jest jak najbardziej celowa, gdyż jak wskazywał również wicepremier Mateusz Morawiecki, Mieszkanie Plus uruchomi nowe pokłady energii społecznej i gospodarczej. Przyczyni się tym samym do zwiększonego wykorzystania kolei w transporcie osób.

Przemyślana i konsekwentnie realizowana polityka przestrzennego zagospodarowania kraju w zakresie budownictwa mieszkaniowego, która powinna uwzględniać możliwość skomunikowania kolejowego osiedli podmiejskich z centrami miast i aglomeracji, jest równie ważnym, jak inwestycje spółek kolejowych, czynnikiem rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich – wskazuje prezes Kowalczyk.

W ocenie prezesa realizacji tego postulatu sprzyja praktyka obecnego zarządu PKP S.A kierowanego przez Mirosława Pawłowskiego, który podjął realizację szerokiego programu modernizacji dworców kolejowych oraz infrastruktury przyległej do tych dworców.

– Prawidłowe działania w tym zakresie wspierają niewątpliwie realizację programu Mieszkanie Plus i przyczynią się istotnie do jego powodzenia – podkreśla prezes Kowalczyk.

Stowarzyszenie zaznacza, że wszystkie powyższe propozycje i podjęte działania wpisują się konkretnie w Strategię Zrównoważonego i Odpowiedzialnego Rozwoju Polski.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Zmiana rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich Zmiana rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich
Następny artykuł Lepsza podróż koleją w Gorzowie Wielkopolskim Lepsza podróż koleją w Gorzowie Wielkopolskim