Wpłynęły oferty na modernizację 6 dworców w ramach Programu Polska Wschodnia

Wpłynęły oferty na modernizację 6 dworców w ramach Programu Polska Wschodnia

17 października 2016 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

PKP S.A. jest w trakcie przeprowadzania 6 przetargów dotyczących inwestycji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Na poszczególne postępowania odpowiedziało od 4 do 6 oferentów. Przetargi dotyczą opracowania dokumentacji projektowej, przedprojektowej i okołoprojektowej dla dworców w Białymstoku, Czeremsze, Olsztynku, Siemiatyczach, Skarżysku - Kamiennej i Szczytnie. Obecnie PKP S.A. jest na etapie analizy złożonych ofert.

Fot. Johnywalker, Wikimedia

PKP S.A. podkreślają kompleksowość przedsięwzięć prowadzonych we wskazanych lokalizacjach. Chodzi o to, że planowane inwestycje dworcowe będą uzupełnieniem działań podejmowanych przez zarządcę linii kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe we wschodniej Polsce. Spójne i komplementarne podejście spółek Grupy PKP ma zapewnić wzrost konkurencyjności kolei wobec innych gałęzi transportu. Umożliwienie sprawnego i przyjaznego dotarcia do pracy, szkoły, czy w celach turystycznych przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności samego regionu Polski Wschodniej.

Najdroższa inwestycja zostanie zrealizowana w Białymstoku. W odpowiedzi na przetarg dotyczący opracowania dokumentacji projektowej dla dworca w stolicy Podlasia wpłynęło 5 ofert, których wartości wahają się w granicach 488 tys. - 1,1 mln zł brutto. Planowany budżet na realizację zamówienia wynosi prawie 1,13 mln zł brutto. Największe zróżnicowanie ofert nastąpiło w przypadku inwestycji w Olsztynku, Do postępowania zgłosiło się 4 chętnych, którzy zaproponowali wykonanie zadania w przedziale 295 tys.- 909 tys. zł brutto. Budżet inwestora wynosi ok. 664 tys. zł brutto. W Siemiatyczach do opracowania dokumentacji projektowej jest 5 chętnych. Ich oferty wahają się w granicach 196 tys. - 306 tys. zł brutto. PKP S.A. zaplanowały na realizację zamówienia nieco ponad 250 tys. zł brutto. Z kolei w odpowiedzi na przetarg dotyczący opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dworca w Szczytnie wpłynęło 5 ofert, których wartości wahają się w granicach 233 tys. - 483,5 tys. zł brutto. Planowany budżet na realizację zamówienia wynosi prawie 461 tys. zł brutto. Interesująca sytuacja wystąpiła w przypadku Skarżyska Kamiennej. PKP S.A. zabezpieczyły 1,32 mln zł, tymczasem wpłynęło 6 ofert, których wartości wahają się w granicach 612,5 tys. - 873,5 tys. zł brutto. W Czeremsze również wykonawcy zaproponowali mniej PKP szacowało.Do opracowania dokumentacji zgłosiło się 4 oferentów, których wartości wahają się w granicach 230 tys. - 400 tys. zł brutto. Natomiast budżet zamawiającego wynosi prawie 419 tys. zł brutto.

Głównym celem realizowanych inwestycji jest jak najlepsze dostosowanie dworców do potrzeb pasażera i zapewnienie najwyższych standardów obsługi. Kompleksowa przebudowa obiektów oznacza gruntowną modernizację wnętrza i elewacji budynków, uporządkowanie terenów przyległych oraz dostosowanie dworców do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia PKP S.A. planuje realizację 10 inwestycji dworcowych (Nidzica, Olsztyn Główny, Olsztyn Zachodni, Olsztynek, Szczytno, Skarżysko Kamienna, Białystok, Bielsk Podlaski, Czeremcha, Siemiatycze). Łączna wartość dofinansowania z Programu wynosi 160 mln zł.