Kujawsko-pomorskie przeznaczy z RPO na linie kolejowe 210 mln zł

Kujawsko-pomorskie przeznaczy z RPO na linie kolejowe 210 mln zł

18 października 2016 | Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
PODZIEL SIĘ

Komisja Europejska zatwierdziła kluczowy wojewódzki dokument planistyczny w dziedzinie infrastruktury transportowej tj. Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej do 2020 roku. W puli Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest ponad 800 mln zł na inwestycje transportowe, z czego 210 mln zł na kolej.

Fot. kujawsko-pomorskie.pl

– Wszystkie nasze plany związane z przebudową dróg wojewódzkich oraz części dróg lokalnych -powiatowych i gminnych, mogły być  uruchomione dopiero po zatwierdzeniu planu spójności. Już ogłosiliśmy pierwsze przetargi na gruntowne przebudowy dróg wojewódzkich – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki. – Czekają nas również duże zmiany jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową. Będziemy uzupełniać inwestycje, które udało się zrealizować w ramach naszego RPO w poprzedniej perspektywie finansowej, a także plany PKP PLK realizowane ze środków krajowych. Nasze województwo zyska nowoczesną infrastrukturę kolejową z prędkościami na niektórych odcinkach do 160 km/h. To zupełnie nowa jakość – zaznacza.

Plan spójności komunikacyjnej jest jednym z wymaganych przez Komisję Europejską dokumentów programowych związanych z wykorzystaniem środków pomocowych perspektywy 2014-2020. Wychodząc z diagnozy obecnej sytuacji komunikacyjnej regionu, nakreśla politykę transportową samorządu województwa i wskazuje konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne do zrealizowania. Źródłem finansowania będzie przede wszystkim Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wybór projektów do zrealizowania był uwarunkowany umową partnerstwa między Polską a KE oraz ramami wyznaczonymi przez dokumenty rządowe.

Najwięcej, bo 140 mln euro, czyli około 590 mln zł– samorząd przeznaczy na inwestycje drogowe. Ponad 101 milionów euro z tej puli trafi na realizację 14 inwestycji na drogach wojewódzkich, które obejmą odcinki o łącznej długości 351 kilometrów. Zarząd województwa podjął już decyzję o ogłoszeniu przetargów na wybór wykonawców prac na pięciu trasach: ze Żnina do granicy województwa, z Lipna do granicy województwa, ze Stolna do Wąbrzeźna, z Brześcia do Kowala oraz na dwóch odcinkach drogi Tuchola-Świecie. Pozostałe 39 mln euro otrzymają do dyspozycji samorządy lokalne, które przeznaczą je na inwestycje na trasach gminnych i powiatowych oraz drogach wojewódzkich w miastach prezydenckich. To wsparcie zostanie rozdysponowane w ramach trwających aktualnie konkursów o dofinansowanie.

Kolejne ponad 50 mln euro, czyli około 210 mln zł z RPO trafi na rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej, w tym modernizację tras, inwestycje w obiekty obsługi pasażerskiej oraz inteligentne systemy transportowe. Dokument uwzględnia rewitalizację kolejowych ciągów komunikacyjnych na odcinkach tras Grudziądz - Brodnica, Grudziądz - Tuchola - granica województwa, Bydgoszcz - Kcynia - granica województwa (do wyboru w dwóch wariantach) oraz dwóch odcinków ciągu kolejowego Toruń Wschodni - Malbork. Zawiera także wykaz planowanych inwestycji kolejowych finansowanych z funduszy krajowych, m.in. na liniach nr 201 z Bydgoszczy w kierunku Trójmiasta oraz nr 131 z Bydgoszczy przez Inowrocław w kierunku Chorzowa.

Poniżej przedstawiamy kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 uwzględniający inwestycje kolejowe: