Józef Marek Kowalczyk: zwolnienie bocznic z podatku to historyczna decyzja ministra Adamczyka

Józef Marek Kowalczyk: zwolnienie bocznic z podatku to historyczna decyzja ministra Adamczyka

30 października 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Dzięki zmianom w przepisach o transporcie kolejowym i podatkach, bocznice kolejowe zaliczono do infrastruktury kolejowej. Tym samym od bocznic, jeśli będą publicznie dostępne, nie będzie pobierany podatek od nieruchomości. – Z uwagi na ogromne korzyści dla transportu kolejowego, jest to wręcz historyczna decyzja ministra Andrzeja Adamczyka – uważa Józef Marek Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Fot. Arch. Kuriera Kolejowego

W dniu 21 października 2016, na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa, Andrzeja Adamczyka, Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym, zmieniając również ustawę z dnia  12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych.

Na mocy tych nowelizacji bocznice kolejowe zaliczono w końcu do infrastruktury kolejowej. Od bocznic kolejowych, jeśli będą publicznie dostępne, nie będzie pobierany podatek od nieruchomości. Jest to, zdaniem Józefa Marka Kowalczyka, prezesa Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, bardzo korzystna dla transportu kolejowego – wręcz historyczna decyzja ministra Andrzeja Adamczyka.

– Nieruchomości wchodzące w skład infrastruktury kolejowej są na mocy stosownych regulacji ustawowych zwolnione z podatku od nieruchomości. Z niezrozumiałych względów nie dotyczyło to jednak nieruchomości, na których znajdują się bocznice kolejowe – przypomina prezes SEiMTS.

W następstwie tej niekorzystnej dla kolei regulacji trwał proces likwidacji bocznic kolejowych w Polsce, których ogólna ilość zmalała o prawie połowę. Niestety, ten niekorzystny trend utrzymuje się nadal, przyczyniając się do spadku wielkości przewozów ładunków koleją.

– Przez lata właściciele i użytkownicy bocznic kolejowych bezskutecznie domagali się zaliczenia bocznic do infrastruktury kolejowej i zwolnienia ich z podatku od nieruchomości. Decyzja ministra Adamczyka, potwierdzona uchwaloną przez Sejm zmianą ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmienia ten stan rzeczy. Dlatego bez wątpienia można ją określić jako historyczną – podkreśla Józef Marek Kowalczyk.

Dla zahamowania procesu dalszej likwidacji bocznic kolejowych, a na pewno do rozpoczęcia procesu ich odbudowy, zniesienie podatku od nieruchomości bocznicowych jest działaniem niewystarczającym, chociaż na pewno najważniejszym.

Ta słuszna decyzja podatkowa ministra powinna być uzupełniona działaniami PKP PLK, która modernizując linie kolejowe powinna zawsze obejmować procesami modernizacji i odbudowy również bocznice kolejowe łączące się z modernizowaną linią kolejową – uważa prezes Kowalczyk. – Niezależnie od statusu własnościowego bocznic kolejowych powinny być one, tak jak linie kolejowe, modernizowane ze wsparciem środków unijnych – podkreśla.

Należy do tego dodać zmianę systemu opłat za korzystanie z bocznic kolejowych. – Stawki za dostęp do bocznic kolejowych powinny być ustalane w takim samym systemie jak stawki za dostęp do linii kolejowych, czyli z uwzględnieniem postanowień wyroku C-512/2010 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Właściciele i użytkownicy bocznic kolejowych powinni mieć zatem prawo do dopłat z Budżetu Państwa na utrzymanie bocznic kolejowych, w takim samym systemie jak mają to prawo zarządcy infrastruktury kolejowej na utrzymanie infrastruktury linii kolejowych – zwraca uwagę prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

PODZIEL SIĘ