W przewozach towarowych utrzymuje się trend zniżkowy. Spada udział rynkowy PKP Cargo

W przewozach towarowych utrzymuje się trend zniżkowy. Spada udział rynkowy PKP Cargo

02 listopada 2016 | Źródło: PKP Cargo, GUS, UTK
PODZIEL SIĘ

Grupa PKP Cargo po dziewięciu miesiącach 2016 roku miała 51,4 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 43,8 proc. pod względem masy – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. We wrześniu 2016 roku operatorzy kolejowi przetransportowali w Polsce łącznie 20,0 mln  ton ładunków, o 2,8 proc. mniej niż przed rokiem. Narastająco po dziewięciu miesiącach udział rynkowy Grupy PKP Cargo w ujęciu masy był o 4,1 pkt. proc. niższy niż przed rokiem, a pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 4,5 pkt. proc.

Fot. PKP Cargo

We wrześniu przewozy towarowe spadły o 2,9 proc. według masy przewiezionych towarów do 20,02 mln ton i o 3,31 proc. według pracy przewozowej do 4,48 mld tonokilometrów w stosunku do tego samego miesiaca rok wcześniej. Natomiast, w pierwszych dziewięciu miesiącach (styczeń-wrzesień br.) przewozy cargo w porównaniu do 2015 r. spadły o 1,93 proc. pod względem masy do 161,83 mln ton i o 0,42 proc. pod względem pracy przewozowej do 36,98 mld tonokilometrów.

Po trzech kwartałach 2016 r. udział PKP Cargo w rynku wynosił 43,6 proc. wg masy (47,48 proc. w całym 2015 r.) i 51,32 proc. wg pracy przewozowej (55,66 proc. w całym 2015 r.). Na kolejnych miejscach pod względem udziału w przewiezionej masie towarów zajmowały po wrześniu DB Cargo Polska (18,24 proc.), Lotos Kolej (5,8 proc.) i CTL Logistics (4,39 proc.), a według pracy przewozowej - Lotos Kolej (10,38 proc.), PKP LHS (6,38 proc.) i CTL Logistics (5,86 proc.).

W porównaniu do wyników sprzed roku, we wrześniu Grupa PKP Cargo zwiększyła przewozy m.in. kontenerów, nawozów i drewna.

Za wzrost w segmencie intermodalnym odpowiadają zwiększone przewozy z/do portów morskich i w tranzycie na kierunku wschód-zachód oraz zwiększone przewozy koksu i zbóż w kontenerach. Na większe przewozy nawozów wpłynęły zwiększone przewozy w imporcie przez porty (chlorek potasu) i w eksporcie przez porty (nawozy azotowe). Zwiększone przewozy drewna były wynikiem zwiększonego zapotrzebowania na zrębkę drzewną dla elektrociepłowni oraz innego terminu przerwy technologicznej w 2015 i 2016 r. w zakładzie dużego producenta papieru.

Przyczyną mniejszych przewozów krajowych we wrześniu w porównaniu do ubiegłego roku była słabsza dynamika m.in. na rynkach węgla kamiennego, kamienia i metali.    

Mniejsze przewozy węgla były spowodowane utratą w ubiegłym roku części zleceń dla największych grup energetycznych w Polsce, a także spadek importu ze Wschodu. Niższy wolumen przewozów kamienia wynikał z niskiego stopnia realizacji inwestycji drogowych oraz kolejowych.

Zmniejszone przewozy metali wynikały ze zmniejszonych przewozów wyrobów metalowych do portu w Gdańsku, do Niemiec i Belgii (zmniejszone zapotrzebowanie odbiorców).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, we wrześniu wzrosły przewozy w kilku grupach towarowych, t.j. kamienia, węgla kamiennego, rudy oraz pozostałych ładunków.

Wrzesień był piątym miesiącem z rzędu, w którym udział rynkowy Grupy PKP Cargo wzrastał w porównaniu do poprzedniego miesiąca,  z 49,1% do 52,5% licząc pracą przewozową, tj. o 3,4 pkt proc. Narastająco po dziewięciu miesiącach udział rynkowy Grupy PKP Cargo w ujęciu masy był o 4,1 pkt. proc. niższy niż przed rokiem, a pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 4,5 pkt. proc.

We wrześniu Grupa PKP Cargo przewiozła w Polsce 8,97 mln ton towarów, o 8,8 proc. mniej niż przed rokiem (+1,2 p. p. w udziałach rynkowych w stosunku do sierpnia br.). Narastająco po dziewięciu miesiącach Grupa przetransportowała 71,0 mln ton (-10,0 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa we wrześniu wyniosła 2,3 mld tkm, o 7,8 proc. mniej niż we wrześniu ubiegłego roku (+0,8 p. p. w udziałach rynkowych w stosunku do sierpnia br.), a narastająco po dziewięciu miesiącach 19,0 mld tkm (-8,2 proc. rdr).

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Bombardier zainwestował 250 mln zł w rozwój fabryki we Wrocławiu Bombardier zainwestował 250 mln zł w rozwój fabryki we Wrocławiu
Następny artykuł Alstom zacieśnia współpracę z dostawcami w Polsce Alstom zacieśnia współpracę z dostawcami w Polsce